BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygmunt Aleksandra (Politechnika Opolska)
Tytuł
Wydatki inwestycyjne jako wyznacznik rozwoju regionalnego na podstawie powiatu brzeskiego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 279-297, Rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Inwestycje gminne, Samorząd terytorialny
Regional development, District investments, Local government
Kraj/Region
Powiat brzeski
Brzeski county
Abstrakt
Rozwój lokalny jest procesem złożonym. Jego wieloaspektowość potęguje z jednej strony brak jednoznacznego zdefiniowania pojęcia "regionu", jego granic, z drugiej strony rozwój ten uwarunkowany jest różnymi czynnikami, które oddziałują w wielorakim stopniu na transformację społeczną i ekonomiczną regionu. Spośród determinant rozwoju regionalnego istotną rolę pełnią czynniki endogeniczne, które indykują zdolność rozwojową zasobów określonego obszaru. Ważnym ich elementem są rozmiary przeprowadzanych inwestycji oraz potencjał rozwojowy infrastruktury. Czynniki te przyczyniają się w głównej mierze do podjęcia przez potencjalnych inwestorów decyzji o ewentualnym rozpoczęciu działalności gospodarczej w obrębie regionu. Poziom wydatków inwestycyjnych stanowi zatem podstawowy wyznacznik rozwoju regionalnego. W tym aspekcie przeprowadzono badania zmierzające do identyfikacji wysokości wydatków majątkowych, ze szczególnym naciskiem na wydatki inwestycyjne w odniesieniu do wydatków ogółem jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu kraju. Szczegółowym badaniom poddano gminy należące do powiatu brzeskiego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 2. Kogut-Jaworska M.: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 3. Kauf S.: Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem, Uniwersytet Opolski, Opole 2009.
 4. Dziemianowicz W.: Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 5. Szlachta J.: Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert-Siftung, Warszawa 1996.
 6. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 7. Malik K.: Analiza trendów krajowych i globalnych, W: Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju - foresight regionalny do 2020 roku, red. K. Malik, Instytut Śląski, Opole 2008.
 8. Jastrzębska M.: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 9. Malik K., Tukiendorf A.: Programowanie alokacji nakładów na projekty rozwoju regionalnego przy wykorzystaniu sztucznej sieci neuronowej. W: Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Lad społeczny, red. K. Malik, Instytut Śląski, Opole 2007.
 10. Jastrzębska M.: Zarządzanie finansami gminy. Aspekty teoretyczne, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 11. Wołowiec T.: Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 1 (19).
 12. Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. A. Kopczuk, M. Proniewski: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2005.
 13. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 14. Siemińska E.: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 15. Florek K. i in., Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny" 1951, nr 17.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu