BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Działek Jarosław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Gwosdz Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Murzyn-Kupisz Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 241-258, Rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Projekty publiczne, Kultura, Infrastruktura turystyczna, Zmiany strukturalne
Regional development, Local development, Public plans, Culture, Tourism infrastructure, Structural changes
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania oraz czynniki powodzenia (lub niepowodzenia) publicznych projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i turystyki, które uzyskały dofinansowanie z wybranych unijnych programów wsparcia (ZPORR i INTERREG). W tym względzie postawiono główne pytanie badawcze: co decyduje o sukcesie projektów w odniesienie do ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy? Wpływu tego upatrujemy przede wszystkim w czterech wymiarach składających się na szeroko rozumiane pojęcie "rozwoju lokalnego i regionalnego": sfera ekonomiczna (wzrost dochodów firm, mieszkańców i samorządów); poprawa jakości życia mieszkańców; zmiany strukturalne i procesy innowacyjne; poprawa wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej. (...) Wnioskowanie oparte jest na szerokich badaniach zrealizowanych przez autorów w IV kwartale 2010 r. w ramach projektu ewaluacyjnego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dn. 17 stycznia 2007 r., Dz. U. z 30 maja 2006 r. nr 102, poz. 706.
 2. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 3. Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe, nr 734, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 4. Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, red. M. Murzyn-Kupisz, K. Gwosdz, Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, Katowice-Kraków 2010, http://www. ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/l_104.pdf (29.03.2011).
 5. Brol R.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady, procedury, W: Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, red. R. Brol, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 6. Heffner K.: Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 7. Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020, Public Profits Sp. z o. o., Poznań 2006.
 8. Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, opracowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2004.
 9. Smyth H.: Marketing the city: the role of flagship developments in urban regeneration E & FN Spon, London 1994.
 10. Murzyn M.: Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao. W: Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, red. I. Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 11. Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, red. A. Klasik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 12. Tarczewska-Szymańska M., Pylak K. i inni: Komplementamość działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PSDB, Warszawa 2010.
 13. Richards G., Cultural tourism in Europe, CAB International, Wallingford 1996.
 14. Richards G.: European cultural tourism. Pattems and prospects, in: Planning cultural tourism in Europe. A présentation of theories and cases, ed. D. Dodd, A. van He- mel, Boekman, Amsterdam 1999.
 15. Museums and their communities, red. S. Watson, Routledge, London-New York 2007.
 16. Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, red. A. Sobala-Gwosdz, STRADA Konsulting, Bielsko-Biała 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu