BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Halamska Maria (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Żyć na wsi : elementy stylu życia
Living in the Rural Areas : Countryside
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2013, nr 1, s. 25-43, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Ludność wiejska, Styl życia, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Poziom życia, Budżet gospodarstwa domowego
Village, Rural population, Lifestyle, Social and economic conditions, Living standard, Budgets of households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na podstawie danych badań masowych (CBOS, Diagnoza Społeczna, GUS) artykuł przedstawia elementy stylu życia mieszkańców wsi na koniec pierwszej dekady XXI wieku. Ukazuje wpływ czynników obiektywnych (ekologicznych, dochodów, wykształcenia, struktury społeczno-zawodowej) i psychospołecznych (dominującego układu odniesienia, orientacji życiowych, perspektywy czasowej). Autorka konkluduje, że mimo pewnych cech wspólnych nie ma jednego "wiejskiego" stylu - istnieje ich cała mozaika. Specyfikę życia na wsi wyznaczają czynniki ekologiczne oraz obecność rolnictwa i rolników. Ich wpływ jest jednak ograniczony ze względu na bardzo duże zróżnicowanie grupy, za którym idzie zróżnicowanie sposobów życia i - w większości - mała ich atrakcyjność. (abstrakt oryginalny))

This article presents selected elements of a rural based lifestyle based on existing and extensive social diagnosis conducted by the Polish Main Statistical Office (GUS) for the first decade of the 21st Century. The author presents influencing objective factors including the environment, income and labour structure, and social and educational levels as well as psycho-social factors; dominant perspective, life orientation and a time perspective. She concludes that despite similar characteristics within groups there is a mosaic of lifestyles rather than a single typical rural lifestyle. Although life in rural areas is largely determined by environmental factors, agriculture and farmers, their influence is limited because of large differences within groups. This is connected to large differences in lifestyles and in the majority of cases their low attractiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., 2010. GUS, Warszawa.
 2. Diagnoza społeczna 2009. Raport z badań, 2009. Czapiński J., Panek T. (red.). Warszawa.
 3. Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych, 2008. Oprać. J. Szczepańska. CBOS, Warszawa.
 4. Gana A., 1992: Gospodarstwo rodzinne w Tunezji. W: H. Lamarche (red.) Rolnictwo rodzinne. Międzynarodowe studium porównawcze. Części. Rzeczywistość polimorficzna. IRWiRPAN, Warszawa.
 5. Golka M., 2001: Wchodzenie w cywilizację konsumpcyjną. W: M. Gola (red.) Nowe style zachowań. Wydawnictwo Fundacji Humanior, Poznań.
 6. Jagiełło-Łysiowa E., 1978: Życie na wsi: próba diagnozy społecznej i prognozy. W: A. Siciński, Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce. PWN, Warszawa.
 7. Jean B., 2004: La auestion rurale. La place de la ruralite dans la modernite avance et la recomposition des systeme rurauz au Quebec. "Les carnets de l'observation rural/urbain" 2.
 8. Karwacki A., 2008: Konsumpcja wyrzeczeń? Wzory i uwarunkowania konsumpcji w życiu osób o ograniczonych kapitałach. W: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.) Co nas łączy, co nas dzieli? PTS - Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 9. Łaciak B., 2008: Konsumpcja w Polsce czasu transformacji: wzory prezentowane i realizowane. W: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.) Co nas łączy, co nas dzieli? PTS - Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 10. PodedwornaH.,2010: Styl życia mieszkańców wsi. W: B. Łaciak (red.) Polskie style życia. Między miastem a wsią. Kongres Obywatelski. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.
 11. Rewers E., 2010: W poszukiwaniu polskiej miejskości, czyli na czym polega specyfika naszej klasy kreatywnej? W: B. Łaciak (red.) Polskie style życia. Między miastem a wsią. Kongres Obywatelski. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.
 12. Siciński A., 1976: Styl życia. Koncepcje i propozycje. PWN, Warszawa.
 13. Siciński A., 1977: Problemy przemian stylu życia w Polsce. W: J. Szczepański (red.) Badania nad wzorami konsumpcji. Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 14. Siemieńska R., 2009: O samodzielności i samowystarczalności polskich rodzin i roli sieci społecznych. W: K. Zagórski (red.) Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 15. Szacka B., 2003: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 16. Szlendak T., 2010: O stylach życia w mozaikowym społeczeństwie, od których zależeć będzie rozwój gospodarczy. W: B. Łaciak (red.) Polskie style życia. Między miastem a wsią. Kongres Obywatelski. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.
 17. Wasilewski J., 2012: Jesteśmy potomkami chłopów. Czy konsumpcjonizm Polaków to efekt chłopskiego pochodzenia? "Miesięcznik Znak" 684, maj.
 18. Więzi rodzinne, 2008. Oprać. J. Szczepańska. CBOS, Warszawa.
 19. Wyniki narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej Ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, 2012. GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu