BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewska-Lipiec Renata (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Rozwój przedsiębiorstwa w kierunku organizacji uczącej się
Companies' Development Directed to Transformation Into Learning Organization
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 3, s. 293-303, bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Organizacje uczące się, Kształcenie dorosłych, Wyniki badań
Enterprise development, Learning organisations, Adult education, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników badań własnych dotyczących wdrażania modelu organizacji uczącej się przez przedsiębiorstwa, głównie w kontekście prowadzonej w nich działalności edukacyjnej. Na podstawie dokonanych analiz teoretycznych oraz przeprowadzonych badań wyróżniono główne kierunki działań dotyczące rozwoju przedsiębiorstw w kierunku organizacji uczących się. (abstrakt oryginalny)

This article's aim is to present selected results of own research which concern implementing of the learning organisation model by companies, mainly in the context of pursuing educational activity. On the basis of done theoretical analyses and own surveys carried out, main directions of activities concerning the development of businesses transformed into learning organizations were shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksander T. (2003), Edukacja ustawiczna/permanentna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom 1, Pilch T. (red), Warszawa.
 2. Batorski J. (2002), Organizacja efektywnie ucząca się, Dąbrowa Górnicza.
 3. Bauman T. (2005), Dydaktyczny i społeczny status uczenia się, w: Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Bauman T. (red.), Kraków.
 4. Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, Katowice.
 5. Bukowska U. (2005), Zmiana w organizacji - w kierunku organizacji uczącej się, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Pocztowski A. (red.), Kraków.
 6. Czermiński A., Czerska M., Nosalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2001), Zarządzanie organizacjami, Toruń.
 7. Czerska M., Rutka R. (1996), Metoda diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się, Wrocław.
 8. Hejnicka - Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna, Warszawa.
 9. Lendzion J. P., Stankiewicz - Mróz A. (2005), Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Kraków.
 10. Mikuła B. (2005), Organizacyjne uczenie się, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Perechuda K. (red.), Warszawa.
 11. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Kraków.
 12. Morgan G. (2005), Obraz organizacji, Warszawa.
 13. Pedler M. J., Burgoyne J. G., Boydell T. H. (1991), The Learning Company: A strategy for sustainable development, London.
 14. Pedler M., Aspinwall K. (1999), Przedsiębiorstwo uczące się, Warszawa.
 15. Senge P. (2006), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków.
 16. Zgrzywa - Ziemak A. (2004), Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, Wrocław.
 17. Zgrzywa - Ziemak Z., Kamiński R. (2009), Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu