BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
System anonimowego informowania o nadużyciach w przedsiębiorstwie - Whistleblowing
Anonymous System Report on Corporate Fraud in Enterprise - Whistleblowing.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 71-78,, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Nadużycia pracownicze, Nadużycia gospodarcze
Security, Employee frauds, Economic frauds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z celów właściciela lub zarządu spółki jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa. Dla większości osób bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się z bezpieczeństwem fizycznym - ochroniarzami, kontrolą dostępu czy monitoringiem. Jednak samo bezpieczeństwo jest terminem dużo szerszym i obejmuje - obok bezpieczeństwa fizycznego - także takie aspekty, jak zapewnienie ochrony przed nadużyciami dokonywanymi przez pracowników. Tutaj bardzo cenne okazuje się uczestnictwo pracowników w działaniach kontrolnych, które łączą z rolą obserwatora, demaskatora, który informuje o bezprawnych lub niemoralnych praktykach w organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie systemu anonimowego informowania o nadużyciach jako instrumentu umożliwiającego uzyskanie informacji o nadużyciach w przedsiębiorstwie.(adstrakt oryginalny)

The article attempts characteristic of anonymous system report on corporate fraud. The authordefinied the concept of whistlebowing. Then presents the level of fraud in Polish enterprises, in order to indicate the tendency of enterprises to enter anonymous system report in business. The author presented the rules for implementation of whistleblowing in the organization. At the end of an attempt to identify the risk posed by the decision of becoming a whistleblower.(abstract original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Dodge, Whistleblowers, w: Encyclopedia of white-collar and corporate crime, red. L.M. Salinger, SAGE Publications, Thousand Oaks 2005, Vol. 1 & 2, s. 860.
 2. A. Wojciechowska-Nowak, Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistleblowingu,Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2008, s. 9.
 3. Szerzej: W. Rogowski, Whistleblowing: bohaterstwo, zdrada czy interes?, "Przegląd Corporate Governance"2007, nr 1 (9).
 4. J.P. Near, M.P. Miceli, Organizational Dessidence: The Case of Whistle-blowing, "Journal of BusinessEthics" 1985, No. 4, s. 4.
 5. D. Banisar, Whistleblowing Internal Standards and Developments, Instituto de Investigaciones Sociales,Unam 2006, s. 5.
 6. Encyclopedia of white-collar and corporate crime..., Vol. 2, s. 860.
 7. S. Kasiewicz, W. Rogowski, Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie"2006, nr 1, s. 34
 8. Sport bez korupcji. Podręcznik dobrych praktyk, red. H.M. Arndt, D. Miebach, MSWiA, Apla - OficynaPoligraficzna, Kielce 2006, s. 214.
 9. M. Rzepnikowska, Nadużycia gospodarcze w polskich firmach, prezentacja z konferencji Corporate Governance XXX Przestępczość korporacyjna. Zapobieganie i wykrywanie, 7 czerwca 2006 r., Warszawa, Deloitte, s. 8.
 10. J. Tackett, F. Wolf, G.A. Claypool, Anonymous reporting mechanism: Hotlines versus Questionaires, "Internal Auditing" 2005, Nov/Dec 20, 6, s. 32.
 11. www.expolink.co.uk/WhistleblowingHotline/BestPractice.aspx z dnia 23.10.2011 r.
 12. T.L. Coenen, Essential of Corporate Fraud, John Wiley & Sons, New Jersey 2008, s. 151-152.
 13. Postanowienie Sądu Najwyższego z 17.11.2005 r., II KK 108/05, OSN w SK 2005/1/2094.
 14. Alternative to Silence. Whistleblower Protection in 10 European Countries, Transparency International, 2009, s. 44-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu