BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lissowski Grzegorz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Metody głosowania w organizacjach międzynarodowych
Decision Making in International Organizations
Źródło
Decyzje, 2013, nr 19, s. 5-33, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje międzynarodowe, Teoria wyboru społecznego, Podejmowanie decyzji
International organisations, Social choice theory, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmowanie decyzji w organizacjach międzynarodowych jest wieloetapowym, złożonym procesem. W artykule ograniczę się jednak tylko do jednego, najważniejszego etapu, tj. do głosowania nad określoną propozycją, którą można przyjąć lub odrzucić, bądź też do wyboru jednej z dwóch alternatywnych propozycji. Tę pozornie prostą, dychotomiczną decyzję można jednak podejmować za pomocą bardzo wielu metod głosowania, tj. różnych typów większości: zwykłej, bezwzględnej, kwalifikowanej, głosowania wymagającego quorum, głosowania ważonego, głosowania dopuszczającego zgłoszenie weta itp. Metody te różnią się swoimi własnościami: jednakowym lub zróżnicowanym traktowaniem uczestników zgromadzenia decyzyjnego, sposobem respektowania praw mniejszości, jednakowym lub różnym traktowaniem obu możliwych decyzji, wrażliwością na zmiany decyzji poszczególnych uczestników, efektywnością i innymi. Własności te wyrażają postulaty: anonimowości, samodualności, suwerenności obywatelskiej, monotoniczności i mocnej monotoniczności, jednomyślności, nieograniczonej dziedziny itp. Niektóre z tych własności wzajemnie się wykluczają. Wybór określonej metody głosowania oznacza akceptację pewnych postulatów i rezygnację ze spełniania przez zastosowaną metodę innych postulatów. (abstrakt oryginalny)

Decision making in international organizations is a multistage and complex process. This paper is confi ned however only to one but the most important stage, either the voting on a one proposal, which may be accepted or rejected, or the choice between two alternative proposals. This seemingly simple, dichotomous decision can be made by many different methods of voting, i.e. simple majority; absolute majority; qualifi ed majority; voting with quorum; weighted voting; voting with a possibility of veto etc. These methods differ in their properties: equal vs. unequal treatment of the participants of decision-making assembly; the manner of respecting of minority rights; equal vs. unequal treatment of possible decisions; sensitiveness to changes of decisions of particular participants; effectiveness and other. These properties express postulates: anonymity; semi-duality; citizen sovereignty; monotonicity and strong monotonicity; unanimity, unrestricted domain etc. Some of these properties exclude the other. The choice of the particular method of voting means an acceptation of some postulates and a resignation from the other postulates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow, Kenneth J. 1963. Social Choice and Individual Values. New York: John Wiley and Sons. Wydanie drugie rozszerzone (wydanie pierwsze 1951).
 2. Fishburn, Peter C. 1973. The Theory of Social Choice. Princeton: Princeton University Press.
 3. Houy, Nicolas. 2007a. Some further characterizations for the forgotten voting rules. "Mathematical Social Sciences" 53: 111-121.
 4. Houy, Nicolas. 2007b. A new characterization of absolute qualifi ed majority voting. "Economics Bulletin" 4: 1-8.
 5. Kolasa, Jan. 1973. Głosowanie w powszechnych organizacjach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia prawne. Wrocław: PWN.
 6. Kleinowski, Marcin. 2010. Gry polityczne jako element podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej. Toruń: Dom Wydawniczy Duet.
 7. Klepacki, Zbigniew M. 1979. Proces podejmowania decyzji w organizacjach międzynarodowych. Warszawa: PWN.
 8. Kranz, Jerzy. 1982. Głosowanie ważone w organizacjach międzynarodowych. Wrocław: Ossolineum.
 9. Llamazares, Bonifacio. 2006. The forgotten decision rules: majority rules based on difference of votes. "Mathematical Social Sciences" 51: 311-326.
 10. May, Kenneth O. 1952. A set of independent necessary and suffi cient conditions for simple majority decision. "Econometrica" 20: 680-684.
 11. May, Kenneth O. 1953. A note on the complete independence of the conditions for simple majority decision. "Econometrica" 21: 172-173.
 12. Michałowska-Gorczywoda, Krystyna. 2002. Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Murakami, Yasusuke. 1968. Logic and Social Choice. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
 14. Nowak-Far, Artur. 2004. Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 15. Rae, Douglas W., Schickler, Eric. 1997. Majority rule. W: Mueller, Dennis C. (red.), Perspectives on Public Choice. A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press, 163-180. Przekład na j. polski: Lissowski, Grzegorz (red.), Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2001, 113-133.
 16. Taylor, Alan D. 1995. Mathematics and Politics. Strategy, Voting, Power and Proof. New York: Springer-Verlag.
 17. Witkowska, Marta. 2004. Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu