BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Cash and Operating Cycle Influence on Nonprofit Organizations Efficiency
Wpływ cykli gotówkowego i operacyjnego na efektywność organizacji nonprofit
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 49, s. 87-104, rys., tab., bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Zarządzanie finansami, Płynność finansowa
Non-profit organisations, Financial management, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Rodzaj realizowanej przez organizację nonprofit misji wpływa na wrażliwość organizacji na ryzyko. Spośród innych czynników, tego rodzaju ryzyko, jest także rezultatem długości cyklu gotówkowego i cyklu operacyjnego modelujących poziom inwestycji w płynność oraz wynikająca z nich potrzeba finansowania. Wyższej ekspozycji na ryzyko, towarzyszyć powinny dłuższe cykle. Organizacja nonprofit wybierając między różnymi dostępnymi jej rozwiązaniami w zakresie długości cyklu gotówkowego i cyklu operacyjnego kierować się powinna interesem swoich donatorów oraz dostawców kapitału finansującego realizację misji. Artykuł prezentuje w jaki sposób w opinii autora decyzje w zakresie długości cykli gotówkowego i operacyjnego wpływać mogą na ryzyko organizacji i jej ekonomicznych rezultatów w czasie realizacji głównej misji działania organizacji nonprofit. (abstrakt oryginalny)

Resulting from cash cycle and operating cycle current assets maintained in nonprofit organizations are not a source of any interests and although the close to cash assesses together with credit lines available for enterprise are connected with resigning from realization of the part of incomes or costs, firms decide to maintain some liquidity reserves. And not only this resulting from transactional needs, but also from precautional and speculative reasons. In the article, each of these aspects of results of operating cycle was taken into consideration and presented from nonprofit perspective. Nonprofit liquidity value determination may often significantly contribute to the solu-tion of working capital management problems in these organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumol W.J., (1952) The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, Quarterly Journal of Economics", nr 66, listopad 1952.
 2. Beck P.E. (1993), The Option Value of Money, Working Paper nr 93-15, November, Department of Economics, University of Delaware.
 3. Beck P.E., D.R. Stockman (2005), Money as Real Options in a Cash-in-Advance Economy, Economics Letters, 2005, vol. 87.
 4. Beranek W. (1963), Analysis for Financial Decisions, R. D. IRWIN, Homewood 1963.
 5. Berger P. (2008), Fundamentals of Health Care Financial Management, Wiley, New York 2008.
 6. Bougheas P., Mateut P., Mizen, P. (2009), Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade-off from accounts payable and receivable, Journal of Banking & Finance, vol. 33, no. 2, 2009.
 7. Brigham E.F. (2006), Financial Management 11e, http://www.swlearning.com/finance/brigham/theory11e/web_chapters/bri59689_ch30 _web.pdf (last visit: April 2011).
 8. Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2000.
 9. Cote J.M., C.K. Latham, (1999), The Merchandising Ratio: A Comprehensive Measure of Working Capital Strategy, Issues in Accounting Education, vol. 14, no. 2, May 1999.
 10. Emery G.W., (1988), Positive Theories of Trade Credit, Advances in Working Capital Management, JAI Press, vol. 1, 1988.
 11. Fabozzi F.J., (1999), Investment Management, Prentice Hall, Upper Saddle River 1999.
 12. Fernandez P., (2008), Market Risk Premium Used in 2008 by Professors: A Survey with 1,400 Answers (April 16, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1344209
 13. Fernandez P., Aguirreamalloa J., Avendaño L.C., (2011), Market Risk Premium Used in 56 Countries in 2011: A Survey with 6,014 Answers (April 25, 2011). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1822182
 14. Fernandez P., Del Campo B.J., (2010), Market Risk Premium Used in 2010 by Professors: A Survey with 1,500 Answers (May 13, 2010). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1606563
 15. Gallinger G., A. J. Ifflander, (1986), Monitoring Accounts Receivable Using Variance Analysis Financial Management, zima 1986.
 16. Graber P.J., Assets, (1948), The Accounting Review, vol. 23, no. 1, Jan. 1948.
 17. Henderson J.W., T. P. Maness (1989), The financial analyst's deskbook: A Cash flow approach to liquidity, Van Nostrand Reinhold, New York.
 18. Hill N.C., W. L. Sartoris (1995), Short-Term Financial Management. Text and Casep., Prentice Hall, Englewood Cliffp.
 19. Holmstrom B., J. Tirole, (2001), LAPM: a liquidity-based asset pricing model, Journal of Finance, 2001, vol. 56, p. 1837-1867 {WP6673, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1998}.
 20. Jaworski J., (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDe- Wu, Warszawa 2010, ISBN:9788375562262.
 21. Khoury N.T., K.V. Smith, P.I. MacKay, (1999), Comparing Working Capital Practices in Canada, the United States and Australia, Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, vol. 16, no. 1, Mar. 1999.
 22. Kim C-P., D. C. Mauer, A. E. Sherman (1998), The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 33, nr 3, September.
 23. Kim Y.H., J. C. Atkins, (1978), Evaluating Investments in Accounts Receivable: A Wealth Maximizing Framework, Journal of Finance, vol. 33, nr 2, 1978.
 24. Lane G.P., Longstreth E., Nixon V., (2001), A Community Leaders Guide to Hospital Finance, The Access project, Suite 2001.
 25. Lee C.F., J. E. Finnerty (1990), Corporate finance. Theory, method and applicationp. HBJ Publishers, San Diego.
 26. Levy H., D. Gunthorpe, (1999), Introduction do Investments, South-Western College Publishing, Cincinnati 1999.
 27. Lofthouse P., (2005), Investment Management, Wiley, Chichester 2005.
 28. Lyn E. O., G. J. Papaioannou, (1996), Liquidity and the Financing Policy of the Firm: an Empirical Test, Advances in Capital Management, Londyn 1996, vol. 3.
 29. McMenamin J. (1999), Financial Management - an introduction, Routledge, London.
 30. Merton R.C, A.F. Perold, (1999), Theory of Risk Capital in Financial Firms, in: D.H. Chew, The New Corporate Finance. Where Theory Meets Practice, McGraw-Hill, Boston 1999.
 31. Michalski G., (2004), Leksykon zarządzania finansami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 32. Michalski G., (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, ISSN:1582-6163, 8/3.
 33. Michalski G., (2008a), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, ISSN:0139-570X, 54/5.
 34. Michalski G., (2008b), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: influence of the factoring on the firm value, Managing and Modelling of Financial Risk, ISBN:978-80-248-1846-7.
 35. Michalski G., (2008c), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics- Zemedelska Ekonomika, ISSN:0139-570X, 54/1.
 36. Michalski G., (2008d), Risk reduction in SME financing: JEREMIE fund influence on financial situation of small and middle enterprises, Managing and Modeling of Financial Risk, ISBN:978-80-248-1846-7.
 37. Michalski G., (2008e), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, ISSN:1582-6163, 9/1.
 38. Michalski G., (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, ISSN:0424-267X, 43/4.
 39. Michalski G., (2010a), Planning optimal from the firm value creation perspective. Levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, ISSN:1582-6163, 13/1.
 40. Michalski G., (2010b), Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7556-167-8.
 41. Miller M.H., D. Orr, (1966), A Model of the Demand for Money by Firms, Quarterly Journal of Economics, 1966, nr 80.
 42. Miller T. W., B. K. Stone, (1996), The Value of Short-Term Cash Flow Forecasting Systems, Advances in Working Capital Management, JAI Press Inc., London 1996, vol. 3.
 43. Mueller F.W., (1953), Corporate Working Capital and Liquidity, The Journal of Business of the University of Chicago, vol. 26, no. 3, Jul. 1953.
 44. Myers P. C., R. G. Rajan, (1998), The Paradox of Liquidity, Quarterly Journal of Economics 113, nr 3, Cambridge, 1998.
 45. Nowicki M., (2004), The Financial Management of Hospitals and Healthcare Organizations, Health Administration Press, New York 2004.
 46. Opler T., R. Stulz, R. Williamson, (1999), The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics, vol. 52, no. 1, 1999.
 47. Orlicky J., (1975), Material Requirements Planning, McGraw-Hill, New York 1975.
 48. Parrino R., D.P. Kidwell, (2008), Fundamentals of Corporate Finance, Wiley, New York 2008.
 49. Peterson R., E.A. Silver, (1979), Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, Wiley, New York 1979.
 50. Plossl G.W., (1985), Production and Inventory Control, Principles and Techniques, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1985.
 51. Poteshman A., R. Parrino, M. Weisbach, (2005), Measuring Investment Distortions when Risk-Averse Managers Decide Whether to Undertake Risky Project, Financial Management, vol. 34, Spring 2005.
 52. Puxty A. G., J. C. Dodds (1992), Financial Management Method and Meaning., Chapman and Hall, London.
 53. Rast B., (2000), Household Liquidity - Why You Need It, Business & Economic Review, Januarz - March.
 54. Reilly F.K., (1992), Investments, The Dryden Press, Fort Worth 1992.
 55. Rzeczycka A., (2006), Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (in): Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, G. Golawska-Witkowska, A.Rzeczycka, H.Zalewski, OW Branta, Bydgoszcz 2006, ISBN:9788360186428.
 56. Scherr F.C. (1989), Modern Working Capital Management. Text and Casep., Prentice Hall, Englewood Cliffp.
 57. Stone B. K., (1972), The Use of Forecasts and Smoothing in Control - Limit Models for Cash Management, Financial Management, 1972.
 58. Tobin J., (1958), Liquidity Preference as Behavior Toward Risk, Review of Economic Studies, 1958 r. nr 25.
 59. Washam J., D. Davis (1998), Evaluating Corporate Liquidity, TMA Journal, March / April, vol. 18, nr 2.
 60. Zietlow J., (2010), Nonprofit financial objectives and financial responses to a tough economy, Journal of Corporate Treasury Management, vol.3, nr 3., May 2010, Henry Steward Publications, ISSN1753-2574.
 61. Zietlow J., J.A.Hankin, A.G.Seidner, (2007), Financial Management for Nonprofit Organizations, Wiley, NewYork, 2007.
 62. Database https://bopp.pozytek.gov.pl/, last visit 17.06.2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu