BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce na przykładzie rzemiosła
Dual System of Vocational Education In Poland on the Example of Craftsmanship.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 11-20,
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Dualny sys­tem ksz­tałce­nia, Edukacja, Kształcenie zawodowe, Rzemiosło
Dual edu­ca­tion sys­tem, Education, Vocational training, Craft
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polski system edukacyjny jest słabo dostosowany do potrzeb gospodarki globalnie konkurującej i potrzeb rynku pracy . Problemem kluczowym jest kwestia niedostosowania struktury podaży pracy i popytu na nią.Zmierzając do zmiany polskiego systemu edukacji i dostosowania go do rekomendacji Rady Unii Europejskiej,Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawił w 2010 roku do społecznej dyskusji opracowanie pt.Założenia projektowanych zmian kształcenia zawodowego i ustawicznego.(tekst z oryginału)

The article presents the main European Commission recommendations on vocational training. It also presents the experience of the German dual training and experience of Polish craft in this area. The article ends MNE project evaluation of changes in vocational training in Poland.(acstract original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, praca zbiorowa, Warszawa 2010, s. 76.
 2. A. Błaszczak, Niedobór talentów dotyka 40 proc. firm "Rzeczpospolita" z dnia 17 listopada 2011 r., s. B4.
 3. Ubywa pracy, artykuł redakcyjny, "Gazeta Wyborcza" PL nr 256.7377 z dnia 3.11.2011 r.
 4. Dz. Urz. C 018, 24/01/2009 P.0006-0010, http:// eur - lex.europa.eu. Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 20 maja 2008 r.
 5. Dz. Urz. C 018, 24/01/2009 P. 0006 - 00
 6. M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2010, s. 47-48.
 7. R. Volker, US Associate Degress-Short Cycle Qualifikationen an der Schnittstelle beruflicher und akademischer Bildung, "Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis", BWP - 40(2011), zeszyt 4, s. 49-52
 8. Protest rzemiosła województwa łódzkiego związany z planowaną reformą szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza w Łodzi, http://www.irlodz.home.pl (23.02.2010).
 9. G. Dębicka-Ozorkiewicz, Model organizacji i finansowanie rzemiosła w Polsce (na przykładzie województwa opolskiego), praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 35.
 10. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, DzU 2002, nr 112, poz. 979, t.j. DzU 2011, nr 205,poz. 1206.
 11. DzU 2005, nr 215, poz. 1820.
 12. K. Niklewicz, Młodzi Polacy bardzo bez pracy, "Gazeta Wyborcza" z 3 września 2005 r., s. 1.
 13. H. Świda-Zaremba, Sąd nad zawodówką, "Gazeta Wyborcza" (magazyn) z 21 listopada 2001 r., s. 2.
 14. MEN, Reforma systemu edukacji - szkolnictwo ponadgimnazjalne projekt MEN, Warszawa, kwiecień 2000, s. 5-6. Tekst opracowano na podstawie tzw. Pomarańczowej książeczki (Reforma systemu edukacji, projekt MEN 1998) oraz Niebieskiej książeczki (Reforma systemu edukacji szkolnictwo ponadgimnazjalne, projekt MEN Warszawa, kwiecień 2000).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu