BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sekurytyzacja bankowych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusz inwestycyjny - wybrane aspekty*
Sme Loan Securitization by an Investment Fund - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 321-329,, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Wierzytelności, Fundusze inwestycyjne, Przedsiębiorstwo
Liability, Investment funds, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sekurytyzacja jest złożonym i wielowątkowym mechanizmem finansowania polegającym na przekształceniu jednorodnych rodzajowo aktywów finansowych o niskim stopniu płynności w pakiety papierów wartościowych o cechach umożliwiających ich wprowadzenie na rynek finansowy w celach inwestycyjnych1. Jest więc jedną z form finansowania na rynku papierów wartościowych, których szczególną cechą jest prawne usamodzielnienie aktywów zabezpieczenia i ich transfer od inicjatora procesu do podmiotu emisyjnego.(tekst z oryginału)

The article discuses selected aspects of an investment fund intermediation in the process of SME loan securitization. The first part of the paper defines the securitization process and places the investment fund in the structure of securitization. The next part analyses the growth of polish securitization investment funds market and shows the usage of securitization mechanism in the aspect of SME loan portfolio management.(abstract original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.K. Bhattacharya, K. Dandapani, Sekurytyzacja aktywów: perspektywy i problemy, w: Zarządzanie aktywami i pasywami, red. F.J. Fabozzi, A. Konshi, Związek Banków Polskich, Warszawa 1998, s. 369-370.
 2. W. Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt",październik 2005, s. 34.
 3. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 146, poz. 1546.
 4. A. Zwolińska-Doboszyńska, Sekurytyzacja wierzytelności z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych na tle innych uregulowań dotyczących sekurytyzacji, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 2, s. 21.
 5. D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 117.
 6. Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce, Analizy Online, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Warszawa 2010, s. 4.
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 146, poz. 1546, art. 193
 9. Raport z analizy w zakresie przepisów regulujących opodatkowanie banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy, Warszawa 2009, s. 25i s. 41
 10. S. Antkiewicz, Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 231-232.
 11. www.egb.pl (5.12.2011).
 12. D. Dawidowicz, Sekurytyzacja wierzytelności w Polsce - implikacje na przyszłość, w: Zarządzaniefinansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegonr 533, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 16, WNUS, Szczecin 2009, s. 250.
 13. Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010, s. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu