BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Izabela (Uniwersytet Szczeciński), Ostrowski Wojciech (BazaKonferencji.pl)
Tytuł
Wykorzystanie wybranych narzędzi informatycznych w budowaniu relacji Z klientami
The Use Of Selected Information Tools In Building Relationships With Customers.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 121-131, tab.
Słowa kluczowe
Klient, Systemy informatyczne
Customer, Computer system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Najważniejszą korzyścią z zastosowania narzę dzi informatycznych w zarządzaniu kontaktami z klientami jest zdobycie informacji, które można wykorzystać do dostarczania nabywcom poszukiwanych przez nich wartości. Analiza posiadanych informacji o klientach pozwala także przewidywać ich przyszłe zachowania. Dzięki prześledzeniu poziomu satysfakcji i lojalności poszczególnych nabywców możliwe jest wytypowanie osób, które planują przejście do konkurencji, a odpowiednio wcześ nie podjęte przez firmę działania mogą temu zapobiec. Warto jednak podkreślić,że narzędzia i technologie odgrywają istotną rolę w realizacji marketingu relacji, ale mogą jedynie wspierać jego implementację w przedsiębiorstwie. Zbliżenie się do klientów jest w mniejszym stopniu zadaniem działu informatycznego czy marketingowego, a w większym stopniu dotyczy sposobu funkcjonowania całej firmy i wszystkich pracowników.( tekst z oryginału).

The aim of the authors was to examine how companies, which are implementing relationship marketing, can support with a modern information technologies and what are potential weaknesses of their use. Were presented two basic tools such as databases and CRM systems. The authors point out that tools and technologies play a signi fi cant role in the implementation of relationship marketing, but they can only support its implemen- tation in the enterprise. ( abstract original).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki - umowa 3908/B/H03/2011/40.7.
 2. S. Knox,Loyalty-Based Segmentation and the Customer Development Process, "European Management Journal" 1998, nr 12.
 3. A. Dejnaka,Budowanie lojalności klientów,Helion, Gliwice 2007.
 4. W.Wereda,Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług,Difin, Warszawa 2009, s. 73.
 5. R. Pieczykolan,Informacja marketingowa,PWE, Warszawa 2005, s. 54.
 6. B. Mikołajczyk, Zasoby informacji o kliencie warunkiem sukcesu firm usługowych, PN AE Wrocław 2003, nr 1004, s. 106.
 7. A. Lotko, Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Politechnika Radomska, Radom 2006, s. 33-36.
 8. R. Gulati, J.B. Oldroyd,Jak skoncentrować działalność firmy na klientach, "Harvard Business Review Polska" 2005, nr 12, s. 75-78.
 9. M. Janicki,Lojalności się nie kupuje, "Brief" 2000, nr 13, s. 50-51.
 10. C. Haring,Pozwól klientowi zarządzać relacjami, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 3, s. 42.
 11. R. Staszkiewicz,Dystrybutor i sklepy wygrywają, "Marketing w Praktyce"2002, nr 3, s. 53-55; Sz. Jóźwiak,Pojedynek na mile,"Marketing Serwis" 2001, nr 3, s. 37-38
 12. M. Cieślak-Grzegorczyk,Grzechy główne, "Modern Marketing" 2001, nr 2.
 13. D. Grisaffe,A Dozen Problems with Applied Customer Measurment, "Journal of Consumer Satisfaction, Disatisfaction and Complaining Behaviour" 2004, No 17.
 14. W. Węgorkiewicz,Raport - Customer Relationship Management cz. I "Marketing w Praktyce" 2001, nr 12, s. 35.
 15. M.J.A. Berry, S.L. Gordon,Mastering Data Mining,Wiley Computer Publishing, New York,2000, s. 5-7.
 16. M. Szymura-Tyc,Perspektywy rozwoju koncepcji zarządzania związkami z klientem i jej ograniczenia, w:Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, red. O. Witczak,CeDeWu, Warszawa 2007, s. 24-25.
 17. J.F. Rayport, B.J. Jaworski,Pokażcie się klientom z jak najlepszej strony, "Harvard BusinessReview Polska" 2005, nr 2, s. 62.
 18. A.Pukas,Zarządzanie relacjami z klientem - kierunki, optymalizacja działań w kontekście procesów integracyjnych, PN AE Wrocław 2004, nr 1046, s. 133;
 19. D. Bryniak, Segmentacja dynamiczna - rozwój koncepcji i metod badawczych , "Marketing i Rynek" 2006, nr 7, s. 9
 20. J. Sawicki,Jedenaście stereotypów dotyczących budowania więzi z klientem, "Marketing i Rynek" 2003, nr 10.
 21. M. Osip, A. Matej,Filozofia CRM: chroń swoich klientów, "Marketing w Praktyce" 2003,nr 5, s. 19.
 22. M. Cieślak-Grzegorczyk,Grzechy główne, "Modern Marketing" 2001, nr 2, s. 35
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu