BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Reguły fiskalne w przemianach instytucjonalnych finansów publicznych
The role of fiscal rules in institutional changes of public finances
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 65-77, tab.,bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Reguły fiskalne, Finanse publiczne, Kryzys finansowy
Fiscal rules, Public finance, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Napięcia budżetowe w U nii Europejskiej są przykładem świadczącym o niedostatecznym dostosowaniu rozwiązań instytucjonalnych do założeń integrujących się gospodarek. Pozostawienie polityki fiskalnej w gestii poszczególnych państw strefy euro spowodowało, że skutki niefrasobliwości niektórych krajów przenoszone są na cały obszar Unii. Stąd też pojawiają się rozwiązania mające służyć zwiększeniu wiarygodności fiskalnej poszczególnych państw członkowskich, a ich przykładem są działania w zakresie wzmacniania reguł fiskalnych. Celem artykułu jest ukazanie wpływu reguł fiskalnych stosowanych w krajach Unii Europejskiej na osiąganie stabilności fiskalnej. Problematykę tę zaprezentowano w kontekście propozycji włączenia do polskiego ustawodawstwa finansów publicznych mechanizmu reguły wydatkowej mającej doprowadzić do zapewnienia dyscypliny finansów publicznych poprzez kontrolę dynamiki wydatków. Artykuł podporządkowano hipotezie, że opracowanie trwałych ram instytucjonalnych, których elementem są reguły fiskalne, może zwiększać jakość finansów publicznych.(fragment tekstu)

The article presents the role of fiscal rules in creating the institutional framework of modern public finance. This article aims to show the impact of fiscal rules applied in European Union countries to achieve fiscal sustainability. The topic is shown in the context of proposals for incorporation into Polish law of public finance mechanism for the expenditure rule. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayuso-i-Casals J., Gonzalez Hernandez D., Moulin L., Turrini A., Beyond the SGP: Features and effects of EU national fiscal rules, w: Policy instruments for sound fiscal policies. Fiscal rules and institution, Palgrave Macmillan 2009.
 2. Barrios S., Schaechter A., Gauging by numbers: A first attempt to measure the quality of public finances in the UE , Economic Papers 382, Komisja Europejska 2009.
 3. Hallerberg M., Strauch R., von Hagen J., Fiscal governance in Europe, Cambridge University Press, New York 2009.
 4. Kopits G., Symansky S., Fiscal policy rules, Occasional Paper 162, IMF 1998.
 5. Ljungman G., Expenditure Ceilings - a Survey, IMF Working Paper WP/08/282.
 6. Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne, Biuro Analiz Sejmowych 2010.
 7. Public finances in EMU 2006, "European Economy" 2006, No 3.
 8. Public finances in EMU 2009, "European Economy" 2009, No 5.
 9. Plan Rozwoju i K onsolidacji Finansów 2010-2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2010.
 10. Reinforcing economic policy coordination, European Commission 2010.
 11. Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy o finansach publicznych, Ministerstwo Finansów 10.06.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu