BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola nowelizacji ustawy budżetowej w 2009 roku w antykryzysowej stabilizacji dochodów budżetu państwa
The Role of Act Amendm Ent in 2009 Year for Anty-Crisis Stabilization of Budget Revenue
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 79-93, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Budżet, Finanse publiczne
Budget, Public finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Rok 2009 to rok gwałtownego spadku tempa wzrostu PKB oraz rok, w którym zaczęły obowiązywać znaczące zmiany systemowe w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutkowało to znaczącymi ograniczeniami w dochodach publicznych. Celem artykułu jest ocena roli nowelizacji budżetu państwa jako głównego instrumentu stabilizacji fiskalnej w 2009 roku, dotyczącej nie tylko samego budżetu państwa, ale całego sektora finansów publicznych. Wyniki analizy sytuacji fiskalnej sektora finansów publicznych w okresie kryzysu lat 2008-2009 stanowią w artykule bazę dla wskazania wyzwań polityki fiskalnej.(fragment tekstu)

Analysis of the role of act amendment as on major instrument of fiscal stability in year 2009 was performed. Influence of financial crisis and of changes in structure of personal income tax on budget revenue was also studied. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appelt K., The glass-steallact z 1933 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 144, Poznań 2010.
 2. Brzozowska K., Reperkusje kryzysu finansowego w U SA w polskim systemie bankowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 548, Szczecin 2009.
 3. Kałużny R., Skutki kryzysu. Nowe spojrzenie na rolę banków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 140, Poznań 2010.
 4. Kluza K., Cholewiński R., Wnioski z kryzysu w kontekście hipotezy niestabilności finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 143, Poznań 2010.
 5. Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010, s. 81.
 6. Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
 7. Ostalecka A., Geneza kryzysu na rynku kredytów subprime, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 548, Szczecin 2009.
 8. Owsiak S., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2002, s. 436.
 9. Owsiak S., O dylematach związanych z alokacją publicznych pieniędzy w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 546, Szczecin 2009.
 10. Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, Szczecin 2009.
 11. Tokajuk E., Przyczyny i zapobieganie kryzysom finansowym na przykładzie polskiego sektora bankowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 548, Szczecin 2009.
 12. Węcławski J., Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 10, Poznań 2010.
 13. Zadora K., O systemowej przyczynie kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 143, Poznań 2010.
 14. Ustawa o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, art. 18, Warszawa 2009.
 15. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. Uzasadnienie, Tom I, s. 136, Rada Ministrów, Warszawa 2009.
 16. Program Konwergencji, Ministerstwo Finansów, Warszawa, luty 2010 r.
 17. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za 2009 r. Omówienie, s. 408, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu