BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudziński Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nowe relacje cen a kierunki przekształceń struktury współczesnego handlu międzynarodowego
New Price Relations and Directions of Structural Changes in Contemporary International Trade
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 744-754, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Ceny, Ceny światowe
International trade, Prices, World prices
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono analizę wpływu nowych relacji cen handlu międzynarodowego na przekształcenia struktury współczesnego handlu międzynarodowego zarówno w ujęciu geograficznym, jak i towarowym. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie nowe - względnie już trwałe - tendencje cen znalazły odzwierciedlenie w przekształceniach struktury handlu międzynarodowego. Badania opierają się na analizie danych statystycznych dotyczących cen światowych oraz obrotów handlu międzynarodowego w ujęciu wolumenowym i wartościowym. Zakres czasowy pracy obejmuje w zasadzie okres ubiegłej dekady, w poszczególnych przypadkach do porównań użyto także danych z wcześniejszych okresów. W odniesieniu do cen światowych wykorzystano dane sięgające lutego 2012 r. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że nie można było zaobserwować wyraźniejszego wpływu nowych relacji cen na zmiany struktury towarowej i geograficznej współczesnego handlu międzynarodowego. Fakt ten należy wiązać przede wszystkim z kompensującym - w stosunku do ruchu cen - wpływem relatywnie wysokiej dynamiki wolumenu eksportu dóbr przetworzonych, zwłaszcza z Chin i innych krajów rozwijających się. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the impact of new price relations on the changes in the geographical and commodity structure in contemporary international trade. The study attempts to establish whether the new - and relatively fixed - price tendencies are reflected in the structural changes of international trade and if so - to what extent. The research is based on an analysis of statistical data on the world prices and the international trade volume and value. The time span covers, in general, the previous decade, and sometimes references are made to earlier data. For the world prices, the data of February 2012 are used. The analysis concludes that there is no evident correlation between the new price relations and the commodity and geographical structure of international trade. This fact should be connected mostly with a compensating - in relation to price movements - effect of the relatively high dynamics of the exports of manufactured goods, particularly from China and other developing countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudziński J., 2004, Nowe zjawiska w ruchu cen handlu międzynarodowego, Bank i Kredyt 2004, nr 4.
 2. Dudziński J., 2008 Cena i wolumen jako czynniki eksportu regionów i krajów, [w:] Konkurencyjność w handlu międzynarodowym, red. K. Kaszuba, M. Maciejewski, S. Wydymus, UE w Krakowie, Kraków.
 3. Dudziński J., 2011a, Evolution in Financial Investor's Engagement in Commodity Markets, Journal of International Studies, vol. 4, no. 1.
 4. Dudziński J., 2011b, Proces zwierania się nożyc cen w handlu międzynarodowym i jego przyczyny, [w:] Gospodarka międzynarodowa. Wyzwania i nowe trendy, red. J. Schroeder, Ł. Puślecki, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, Poznań.
 5. Fosu A.K., 1996, Primary Exports and Economics Growth in Developing Countries, World Economy, vol. 4.
 6. Handbook of Statistics, 2011, UNCTAD, New York.
 7. International Trade Statistics, WTO, Geneva (różne roczniki).
 8. Oyejide T.A., 2007, Relaxin Export Supply Capacity Constraints and Promotion Export Expansion and Diversification in Africa, African Development Review.
 9. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego Polski, 2011, GUS, Warszawa.
 10. Trade and Development Report, UNCTAD, New York (za lata 2005-2011).
 11. www.imf.org/external/np./ res/commod/table1a.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu