BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fronczek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Penetracja importowa polskiego rynku jako przykład procesów globalizacyjnych
Import Penetration Rate of the Polish Market as the Example of Globalization Processes
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 755-767, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Handel zagraniczny, Handel międzynarodowy, Import
Economic globalization, Foreign trade, International trade, Import
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zmian, jakie następowały w polskim handlu zagranicznym na tle ogólnych tendencji pojawiających się w handlu światowym w latach 1995-2010. Szczególnie zwrócono uwagę na poziom penetracji importowej naszego rynku. Do obliczeń wykorzystano materiały statystyczne GUS oraz WTO. Analiza zebranych danych wskazuje, że w badanym czasie zarówno wartość, jak i rozmiary polskiego handlu zagranicznego znacząco wzrosły. Podlegały przy tym tendencjom, jakie pojawiały się w handlu światowym. Poziom penetracji polskiego rynku wzrósł pomiędzy 1995 a 2010 r. dwukrotnie: z 25% do prawie 50%. Oznacza to, że nasz wewnętrzny popyt w coraz większym stopniu jest zaspokajany przez importowane produkty. Dotyczy to szczególnie maszyn i urządzeń oraz sprzętu transportowego, na które popyt jest prawie całkowicie zaspokajany przez towary pochodzące z zagranicy. Warto przy tym zaznaczyć, że wyroby takie są produkowane w naszym kraju, ale prawie cała produkcja jest kierowana na eksport, co świadczy o ich niedostosowaniu do preferencji/potrzeb polskich nabywców. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the changes the Polish foreign trade between 1995 and 2010. Especially, it attempts to analyze the level of import penetration of the Polish market. The statistical data of Central Statistical Office (GUS) and WTO was used for the calculations. The data quoted in the paper indicate that the value and the volume of Polish exports and imports has significantly increased. Trends in the Polish foreign trade were similar to the trends in the world trade in the years 1995-2010. Between 1995 and 2010 the import penetration rate has increased from 25% to almost 50%. It means that about half of the Polish demand is supplied with imported products. The import penetration rate is the highest for machinery, different types of equipment and transport equipment. Almost 100% of our demand is supplied with the import of these products. It must be emphasized that these commodities are produced in Poland, but almost entire production is exported. It demonstrates that these goods are not adjust to the preferences/expectations of the Polish purchasers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. International Trade Statistics, GATT/WTO, Genewa, roczniki z lat 1996-2011.
 2. Internetowa Baza Danych: Handel zagraniczny, GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 21.01.2012].
 3. Official Journal of the European Communities nr L 293 z 1990 r.
 4. Polska w WTO, 1998, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, IKiCHZ, Warszawa.
 5. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa, roczniki z lat 1996-2011.
 6. Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa roczniki z lat 1996-2010.
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2011.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. 1997a, nr 42, poz. 264).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
 10. Działalności (Dz.U. 1997b, nr 128, poz. 829). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
 11. Działalności (Dz.U. 2004b, nr 33, poz. 289). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
 12. Wyrobów i Usług (Dz.U. 2004a, nr 89, poz. 844). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. 2008, nr 207, poz. 1293).
 14. Sobczyk M., 2001, Statystyka, PWN, Warszawa.
 15. Tendera-Właszczuk H., 2001, Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu