BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Gdansk School of Banking, Poland)
Tytuł
Bookkeeping Methods Used in the Polish SME Sector : an Empirical Analysis
Sposoby prowadzenia ewidencji rachunkowych w polskim sektorze msp. Analiza empiryczna
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 37, s. 37-48, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ewidencja księgowa, Decyzje inwestycyjne
Small business, Accounting records, Investment decisions
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest analiza empiryczna sposobów prowadzenia ewidencji rachunkowych w sektorze małych przedsiębiorstw w Polsce oraz identyfikacja czynników mających wpływ na podejmowane przez przedsiębiorców decyzje w tym zakresie. W pierwszej części artykułu zaprezentowano formy oraz stosowane metody prowadzenia ewidencji rachunkowych w sektorze małych przedsiębiorstw. W dalszej kolejności, w oparciu o wyniki badań ankietowych dokonano identyfikacji oraz statystycznej analizy czynników wpływających na dokonywane przez przedsiębiorców wybory. Wnioski i konkluzje zawarto w podsumowaniu rozważań. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze bookkeeping methods in the small enterprise sector in Poland and to identify factors influencing the decisions taken in this area by entrepreneurs. In the first part of the paper forms and methods of bookkeeping used in the Polish SME sector are presented. Subsequently, the identity and statistical analysis of factors influencing the choices made by entrepreneurs is made. The research is based on the results of a conducted questionnaire survey. Findings and conclusions are presented at the end of the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki A., Makać W.: Metody wnioskowania statystycznego (Methods of Statistical Inference), Wyd. UG, Gdansk 2000.
  2. Barańska Z.: Podstawy metod statystycznych dla psychologów (Fundamentals of Statistical Methods for Psychologists), Wyd. UG, Gdańsk 1999.
  3. Grajewski P.: Organizacja procesowa. Projektowanie i organizacja (Process Organization. Projection and Configuration), PWE, Warszawa 2007.
  4. Jaworski J.: Dziś i jutro usług biur rachunkowych (Today and tommorow of Accounting Services), "Rachunkowość" 2006, nr 11.
  5. Jaworski J.: Wpływ ewidencyjnych odstępstw podatkowych na ocenę kondycji finansowej małego przedsiębiorstwa (Changes in Information Needs and The Policy of Simplification in Accounting for Small Enterprises in Poland), [w:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2008.
  6. Makać W., Urbanek-Krzystofiak D.: Metody opisu statystycznego (Methods of Statistical Description), Wyd. UG, Gdansk 2001.
  7. Martyniuk T.: Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość (Small Enterprise. Registration, Taxes, Recording, Reporting), ODDK, Gdańsk 2009.
  8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008 (Report about Condition of SME Sector in Poland in 2007-2008), ed. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu