BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźnar Andżelika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Obrót własnością intelektualną jako element umiędzynarodowienia transferu technologii - skutki dla krajów wysoko rozwiniętych
Trade in Intellectual Property as an Element of Technology Transfer Internationalization - Effects for Developed Countries
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 839-854, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Transfer technologii, Patenty, Licencje, Prawo własności intelektualnej
Knowledge transfer, Technology transfer (TT), Patent, Licences, Intellectual property law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Decydującym czynnikiem wzrostu gospodarczego i bogactwa narodowego w XXI w. staje się wiedza. Globalizacja i rosnąca współzależność międzynarodowa prowadzi do wzrostu umiędzynarodowienia technologii, w tym prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii niematerialnej w postaci patentów czy licencji, ściśle związanych z własnością intelektualną. Celem artykułu jest określenie stopnia umiędzynarodowienia technologii i zachodzących tendencji w tym zakresie w głównych grupach krajów. Analizie poddano transakcje ujmowane w bilansie płatniczym w pozycji: prawa autorskie, patenty, opłaty licencyjne oraz w tzw. bilansie płatniczym w dziedzinie techniki. Zaobserwowano intensyfikację wymiany międzynarodowej w obszarze transferu licencji i innych opłat za korzystanie z własności intelektualnej. Przewagę konkurencyjną mają wciąż kraje wysoko rozwinięte, ale rośnie konkurencja ze strony krajów intensywnie importujących nowe rozwiązania technologiczne i akumulujące wiedzę.(abstrakt oryginalny)

Knowledge has become the main factor of the economic growth and national wealth in the twenty-first century. Globalisation and an increasing international interdependence leads to increased technology internationalization, including research and development and intangible technology transfers in the form of patents or licenses, closely related to intellectual property. This article aims to determine the degree of technology internationalization and developments in this field in the main groups of countries. The transactions recorded in the balance of payments (item: royalties and license fees) as well as the technology balance of payments were analysed. An intensification of international transfer of licenses and other intellectual property rights is observed. Developed countries still possess a competitive advantage, but increased competition from other countries heavily importing new technologies and accumulating knowledge is clearly visible. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R., 2008, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 2. Bernhut S., 2001, Measuring the Value of Intellectual Property. An Interview with Baruch Lev, Ivey Business Journal, March/April.
 3. Blair R.D., Cotter T.F., 2005, Intellectual property: economic and legal dimensions of rights and remedies, Cambridge University Press, New York.
 4. BPM5, 1993, Balance of Payments Manual, 5th Edition, IMF, Washington; http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman.pdf.
 5. BPM6, 2008, Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th Edition, IMF, Washington, http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf.
 6. Corrado C., Hulten C., Sichel D., 2005, Measuring capital and technology: an expanded framework, [w:] C. Corrado, J. Haltiwanger, & D. Sichel (eds.), Measuring capital in the new economy, University of Chicago Press, Chicago.
 7. Corrado C., Hulten C., Sichel D., 2006, Intangible Capital and Economic Growth, NBER Working Paper Series, vol. 1, www.nber.org/papers/w11948.
 8. Hill T.P., 1999, Tangibles, intangibles and services: a new taxonomy for the classification of output, The Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'Economique, vol. 32(2), April/avril.
 9. IBM 2011, IBM Annual Report 2011, http://www.ibm.com/investor/pdf/2011_ibm_annu- al.pdf.
 10. Kamiyama S., Sheehan J., Martinez C., 2006, Valuation and Exploitation of Intellectual Property, OECD Science, Technology and Industry Working Paper no. 5, 30 Jun.
 11. Lev B., 2001, Intangibles: Management, Measurement, and Reporting, The Brookings Institution Press, UK.
 12. OECD, 2005, Pomiar globalizacji. Podręcznik wskaźników globalizacji ekonomicznej OECD (Measuring Globalisation. OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators), wyd. polskie GUS, 2006.
 13. Promińska U. (red.), 2010, Własność intelektualna w działalności przedsiębiorców, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
 14. Rutkowska-Brdulak A., 2005, Własność intelektualna, [w:] Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie - Poradnik dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa http://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/jak_wdrazac_inn.pdf.
 15. Sieniow T., Włodarczyk W., 2009, Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Warszawa.
 16. Sopińska A., 2005, Przewaga konkurencyjna, [w:] Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 17. Walczak W., 2011, Własność intelektualna - cenne niematerialne aktywa organizacji, E-mentor 2011, nr 2(39), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/821
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu