BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burlita Augustyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zachowania, postawy i opinie mieszkańców regionu zachodniopomorskiego wobec wybranych aspektów kultury konsumpcyjnej
Behaviors, Attitudes and Opinions of Inhabitants of West-Pomeranian Region Towards Some Chosen Aspects of Consumer Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 16, s. 11-21, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku
Słowa kluczowe
Społeczeństwo konsumpcyjne, Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Kultura, Społeczeństwo
Consumer society, Consumption, Consumer behaviour, Culture, Society
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Kraj/Region
Region zachodniopomorski
Zachodniopomorskie Region
Abstrakt
Przedstawione w artykule wyniki badań na temat wybranych aspektów zachowań, postaw i opinii mieszkańców regionu zachodniopomorskiego wobec kultury konsumpcyjnej, nie miały w zamierzeniu autorki stanowić krytyki ani pochwały społeczeństwa konsumpcyjnego, ale bez wątpienia dowodzą o jego wieloaspektowej naturze, która nie pozwala na ujmowanie go wyłącznie w kategorii utopii czy dystopii. Społeczeństwo konsumpcyjne jest bowiem zarówno wyzwalające, z uwagi na płynącą z konsumpcji przyjemność i władzę, którą cieszą się konsumenci, jak i zniewalające, jeśli wziąć pod uwagę, że konsumpcja może być także frustrująca i "sprawuje władzę" nad konsumentami, często nie dając im żadnego wyboru. Obejmuje ono wielu konsumentów, ale także bezwzględnie wyklucza innych, co wynika z faktu, że chociaż konsumpcja jest fundamentalna dla wolnorynkowego kapitalizmu, to jest nim również przesiąknięta. Mimo że w Polsce, tak jak i w innych społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych, kultura konsumpcyjna coraz bardziej dominuje nad innymi formami kultury, to zdaniem socjologów, konsumenci najczęściej są nieświadomi stopnia, w jakim ulegają jej wpływom.(fragment tekstu)

Consumption plays an important role in the social life in nowadays developed countries. According to E. Fromm, "consumption became now the value" and "whole world in its wealth is transferred to a subject of consumption". Consumer culture, created by postmodernism, became the mass culture for over 1.7 billion people from developed countries, i.e. for approximately 27% of the world population and infl uenced their consumption behaviors, lifestyle, value systems and aspirations. Therefore it seems to be important to fi nd answers to following questions: - To what extent the Polish consumers are able to recognize the impact of consumer culture on their behaviors? - What are the behaviors, opinions and attitudes towards some particular issues resulting from living in a consumer society? The objective of this paper is presentation of some chosen results of research in this fi eld carried out among inhabitants of West-Pomeranian region of Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A., Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006
 2. B.R. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2007.
 3. Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2006.
 4. Borowska A., Społeczeństwo konsumpcyjne - charakterystyka, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Ekonomia i Zarządzanie, 2009, z. 14, www.zneiz.pb.edu.pl/z-_14_2009/1-1, s. 10-11.
 5. Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Cieślik M., M. Zaczyński, Kupuję, więc jestem kimś, \"Wprost\" 2004, nr 1150, www.wprost.pl.
 7. Diagnoza 2009. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009.
 8. Fromm E., Mieć czy być?, Rebis, Poznań 2003.
 9. Jaworski M.J., P. Polański, Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce u progu Unii Europejskiej, SMG KRC A Millward Brown Company, V Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii, 2004, www.millwardbrown.com.
 10. Lewicka-Strzałecka A., Konsumeryzm kontra konsumeryzm, w: \"Etyka w życiu gospodarczym\", Annales 2003, nr 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź, s. 132-138.
 11. Liszewski D., Konsumpcjonizm, http://www.pracownia.org.pl/dz/index.php?d=archiwalne&e=artykul.
 12. Oblicza konsumpcjonizmu, B. Mróz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 13. Propozycje dla przyszłości, K. Valaskakis (red.), PIW, Warszawa 1988.
 14. Putnam R., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2000.
 15. Raport State of the Worlds 2004, The Worldwatch Institute, http://ziemia.org/raport/.
 16. Schoor J., The Overspent American. Why We Want What We Don\'t Need, Harper Perennial, New York 1999.
 17. Sędkiewicz J., Uzależnienie od zakupów, czyli zakupoholizm, http://www.ochoroba.pl/artykuly/1443, 19.03.2010.
 18. Szlendak T., K. Pietrowicz, Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia?, http://www.dziennikarze-wedrowni.org.
 19. Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu