BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzak Rafał
Tytuł
Ramy organizacyjno-prawne rynku usług audytorskich i ich wpływ na stabilność i rozwój rynku finansowego w Polsce (wybrane zagadnienia)
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 327-337, bibliogr. poz. 12
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Audytor systemowy, Rewizja sprawozdań finansowych, Rynek usług finansowych, Nadzór nad rynkiem finansowym
Financial markets, System auditor, Review of financial statement, Financial services market, Financial market supervision
Abstrakt
Wraz z dynamicznym rozwojem rynku finansowego funkcjonowanie rynku usług audytorskich wymaga ciągłej obserwacji i analizy. Zapewnienie wysokiej jakości usług rewizji finansowej ma decydujący wpływ na zapewnienie uczestnikom rynku finansowego rzetelnej informacji, niezbędnej w podejmowaniu racjonalnych decyzji ekonomicznych. (...)Celem opracowania jest prezentacja wybranych elementów organizacyjno-prawnych wpływających na kształt rynku usług audytorskich, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu usług świadczonych przez firmy audytorskie, możliwości swobodnego kształtowania ich struktury właścicielskiej, a także roli i miejsca organu nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w strukturze administracji publicznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. PWN, Warszawa 2007.
 2. Exploration of Non-Professional Ownership Structures for Audit Firms. Consultation Report. Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, Madryt 2009.
 3. Kidyba A.: Prawo handlowe. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 4. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2006.
 5. Pfaff J.: Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdań finansowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 6. Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski. PWN, Warszawa 2002.
 7. Rydzak R.: Wybrane czynniki wpływające na rozwój rynku usług audytorskich w Polsce. "Współczesna Ekonomia", Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2010.
 8. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 9. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 78. poz. 483 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649.
 12. Zabielski K.: Finanse międzynarodowe. PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu