BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kampanie reklamowe w komunikacji samorządu z otoczeniem
Advertising Campaigns in Self Government Communications with the Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2011, nr 22, s. 307-318, rys.
Słowa kluczowe
Kampanie reklamowe, Samorząd terytorialny, Komunikowanie marketingowe, Rynek docelowy
Advertising campaign, Local government, Marketing communication, Target market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Można zauważyć, że samorządy, szczególnie miasta, coraz częściej realizują szeroko zakrojone kampanie reklamowe docierające do wielu odbiorców. Wykorzystywane są w nich bardzo różnorodne jej formy. W artykule przedstawiono przykłady takich kampanii, jak równieŜ wskazano na stosowane narzędzia komunikacji oraz ich cele i korzyści. ( abstrakt oryginalny).

It may be noted that local governments, especially cities are increasingly pursuing a broad advertising campaigns that reach too many receivers. They are various forms of promotions used in these campaigns. The article presents examples of such campaigns, as well as indicates used communication tools with their purposes and benefits. (original abstract)).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie, kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 547.
  2. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 517.
  3. J. J.T. Russell, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2000, s. 34.
  4. J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1999, s.18
  5. R. Heath, Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki? GWP, Gdańsk 2006, s. 21.
  6. Szerzej np. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
  7. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 152-154.
  8. http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,20061.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu