BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Hołub-Iwan Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza kierunków i możliwości rozwoju branżowego województwa lubuskiego
The Analisis of Trends and Opportu Nities in Industry Branches Development in Lubuskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 47-60, tab.,rys.,bibliogr.11 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Przedsiębiorstwo, Innowacyjność regionu
Development potential, Enterprises, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z analizy wielu dostępnych źródeł dotyczących problematyki klastrów wynika, że niezaprzeczalnym czynnikiem skłaniającym przedsiębiorstwa do organizowania się w ramach struktur klastrowych jest możliwość podnoszenia konkurencyjności firm poprzez czerpanie korzyści z wzajemnych powiązań oraz ze ścisłej współpracy z instytucjami sfery nauki, edukacji oraz administracji. Dynamiczny rozwój klastrów w Polsce powinien pociągać za sobą nie tylko rozwój firm skupionych w ramach klastra, ale również całych regionów,w których zlokalizowane są klastry.(Tekst z oryginału)

Reliable identification of key branches from the regions point of view is a multidimensional process. Such studies can be performed either on the basis of statistical data with the use of quantitative methods as well as based on the primary data of a qualitative nature. For the analysis of available public statistics data the location quotient has been used. The main aim of the paper is to identify those branches of the regional economy with the greatest possible development potential for the northern part of Lubuskie voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/ klastry/Benchmarking_klastrow/Benchmarking_klastrow_w_Polsce_2010.pdf.
 2. Beyene J., Moineddin R., Methods for Confidence Interval Estimation of a R atio Parameter with Application to Location Quotients, BMC Medical Research Methodology 2005, 5.
 3. Capello R., Fratesi U., Resmini L., Globalization and Regional Growth in Europe: Past Trends and Future Scenarios, Springer, New York 2011.
 4. Cheba K., The analysis of development trends of standard of living for medium-sized cities in Poland, Econometrics, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 5. Florida R., Cities and the Creative Class, Routledge, New York 2005.
 6. Khanna P., When cities rule the world, http://whatmatters.mckinseydigital.com/cities/ when-cities-rule-the-world (1.01.2011).
 7. Maskell P., Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster, Industrial and Corporate Change, 2001, Vol. 10.
 8. Pakulska T., Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 9. Plawgo B., Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie, Raport FundacjiBFKK , Białystok 2010.
 10. Simmie J., Innovative Cities, Spon Press, London 2001.
 11. http://www.mg.gov.pl/files/upload/11784/Tekst1Koncepcjaklastra.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu