BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrielczak Piotr (Uniwersytet Łódzki), Serwach Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Theoretical and empirical analysis of Polish exports of services during great trade collapse : survey of behavioural patterns among main categories of services
Teoretyczna i empiryczna analiza polskiego eksportu usług podczas wielkiego załamania handlu, badanie wzorców zachowań w głównych kategoriach usługowych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 55-63, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny
Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł przedstawia zmiany w polskim eksporcie usług w odniesieniu do kryzysu światowego i zjawiska wielkiego załamania handlu. Jako tło dla dalszych rozważań zaprezentowane zostały główne wyjaśnienia teoretyczne wysokiej wrażliwości handlu międzynarodowego na zmiany fundamentalnych wielkości makroekonomicznych. Następnie dokonano analizy ewolucji struktury eksportu usług w trakcie kryzysu. W dalszej kolejności zbadano podobieństwo reakcji handlu usługami i handlu towarami. W artykule zawarto również badanie zmienności eksportu poszczególnych kategorii usług. Wskazano potencjalne przyczyny spadku eksportu różnych grup usług, wykazując współzależności między nimi. (fragment tekstu)

The aim of the article is to describe and interpret some changes in value of Polish exports of services during recessionary conditions of the late international crisis and one of its major derivates - the Great Trade Collapse. Changes in Poland's outward-bound trade in services between 2007 and 2009 are compiled in juxtaposition with data concerning analogous export flows of products. In addition to this, Polish exports are compared with world trends in order to determine Polish pattern of international activity. The final part of the article comprises a considerable set of explanations for dynamics of particular service categories. Conclusions are based on simple statistical inference. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alessandria G., Kaboski J., Midrigan V., The Great Trade Collapse of 2008-2009: An Inventory Adjustment?, Cambridge, NBER Working Paper 2010, No. 16059.
 2. Baldwin R., Evenett S., Introduction and Recommendations for the G20, in: The Collapse of Global Trade, Murky Protectionism, and the Crisis: Recommendations for the G20, ed. R. Baldwin, S. Evenett, CEPR, London, 2009.
 3. Baldwin R., Taglioni D., The Great Trade Collapse and Trade Imbalances, in: The Great Trade Collapse: Causes, Consequences, and Prospects, ed. R. Baldwin, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London 2009.
 4. Bricongne J.C., Fontagné L., Gaulier G., Taglioni D., Vicard V., Firms and the Global Crisis: French Exports in the Turmoil, European Central Bank Working Paper No. 1245, Frankfurt am Main 2010.
 5. Gabrielczak P., Serwach T. , Załamanie światowych obrotów handlowych na przełomie 2008 i 2009 roku - przegląd potencjalnych przyczyn, "Ekonomia Międzynarodowa, Zeszyty Naukowe SKN TIAL" 2010, No. 1.
 6. Gabrielczak P., Serwach T. , Wielkie załamanie handlu a eksport Polski do krajów Unii Europejskiej, in: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, ed. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 7. Gamberoni E., Newfarmer R., Trade Protection: Incipient But Worrisome Trends, in: The Collapse of Global Trade, Murky Protectionism, and the Crisis: Recommendations for the G20, ed. R. Baldwin, S. Evenett, CEPR, London 2009.
 8. Haddad M., Harrison A., Hausman C., Decomposing the Great Trade Collapse: Products, Prices, and Quantities in the 2008-2009 Crisis, NBER Working Paper No. 16253, Cambridge 2010.
 9. Henn C., McDonald B., Avoiding Protectionism, "Finance and Development" 2010, March.
 10. Levchenko A., Lewis L., Tesar L., The Collapse of International Trade during 2008-2009 Crisis, in: Search of the Smoking Gun, NBER Working Paper No. 16006, Cambridge 2010.
 11. Polskie inwestycje bezpośrednie w 2009 roku, Dział Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2011.
 12. Rocznik handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu