BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ zmian pokoleniowych na nawyki komunikacyjne Polaków w zakresie telefonii tradycyjnej i mobilnej
The Impact of Generational Changes on Poles' Communication Habits in the Field of Traditional and Mobile Telephony
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 82-90, bibliogr. 4 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Pokolenie Y, Pokolenie X, Pokolenia, Telefonia stacjonarna, Telefonia komórkowa
Generation Y, Generation X, Generation, Landline telephony, Mobile phone
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wykorzystano wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Interactive Intelligence1. Celem badania była diagnoza różnych form kontaktu oraz różnic w nawykach komunikacyjnych pomiędzy młodym pokoleniem (Y) a pokoleniami starszymi (X oraz baby boomers). Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmiany pokoleniowe wywarły i nadal wywierają istotny wpływ na zachowania nabywcze Polaków. Każde z analizowanych pokoleń, będące segmentem nabywców, charakteryzuje się przywiązaniem do innych produktów i usług telekomunikacyjnych.

Generational changes have had and still have a significant impact on the purchasing behaviour of Poles. Each of the analyzed generations, which is a segment of buyers, is characterized by attachment to other telecommunications products and services. The article uses the results of a study commissioned by the company Interactive Intelligence. The aim of this study was to diagnose the differences in Poles' communication habits: so-called generation Y (18-31 years) compared with older generations - the generation X (32-46 years) and the generation of baby boomers (47-55 years).
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Engel J.F., Warshaw M.R., Kinnear T.C, Promotion Strategy, Irwin, Chicago 1998.
  2. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  3. Maleje popularność telefonii tradycyjnej, www.marketing-news.pl, Interactive Intelligence, 29 listopada 2011.
  4. Rosa G., Komunikacja i negocjacje w biznesie, WN US, Szczecin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu