BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankowska Marzena (Uniwersytet Szczeciński), Jedliński Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Identyfikacja inicjatywy klastrowej jako systemu logistycznego
Challenges to Cluster Initiatives As a Logistics System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 93-106, tab.,rys.,bibliogr.24 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Logistyka, Przedsiębiorstwo
Business cluster, Logistics, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące zainteresowanie problematyką klastrów, które coraz częściej traktowane są jako istotne narzędzie wspierające wzrost konkurencyjności gospodarek krajowych i regionalnych i planowania ich rozwoju, ma swoje podłoże w wyniku publikacji M.E. Portera1, dzięki któremu zwrócono uwagę na potencjał konkurencyjny tkwiący w lokalnych skupieniach przedsiębiorstw. Z tego powodu potencjał zdolności tworzenia wartości dodanej przez uczestników inicjatywy klastrowej skłania do poszukiwań możliwości ekstrakcji osiąganych korzyści również na płaszczyźnie logistyki. Stąd celem artykułu jest przedstawienie inicjatywy klastrowej jako systemu logistycznego o określonych cechach oraz wyzwań, które temu towarzyszą.(tekst z oryginału)

Clusters is a group of businesses with similar specialisation and in geographical proximity to one another. Cluster initiative is a purposeful activity aimed at achieving quantifiable benefits for its particular participants and for the of its operation. It may be analysed as a system with regard to the fact that it possesses all distinctive features of a system. On the other hand, analysing Cluster Initiative as a logistics system leads to formation of another common area for cluster participants with ample opportunities for improving cooperation effectiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie JLL z 2010 r.
 2. Bieniok J., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN , Warszawa 1984.
 3. Blaik P., Logistyka, PWE , Warszawa 1996.
 4. Blunt M.O., Russell J.C., Gimenez-Lopez M., Taleb N., Ling X., Schroder M., ChapnessN.R., Beton P.H., Guest induced growth of a surface-based supramolecular bilayer, "Nature Chemistry" 2011, No. 3 (74-78).
 5. Demerec M., Harman P., Complex loci in microorganisms, "Annu Rev Microbiol" 1959, No. 13.
 6. Dworecki S.E., Zarządzanie logistyczne, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 1999.
 7. Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, CLOE - Cluster linked over Europe, Interreg IIIC WEST , PARP, Warszawa 2007.
 8. Foray D., Van Ark B., Smart specialization in a truly integrated research area is the key to attracting more R2D to Europe, "Knowledge Economists Policy Brief" 2007, No. 1.
 9. Frankowska M., Mobilność inicjatyw klastrowych w kontekście tworzenia łańcucha dostaw, w: Innowacje w transporcie, Zeszyty Naukowe nr 602 "Problemy transportu i logistyki", red. P. Niedzielski, R. Tomanek, Szczecin 2010.
 10. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1.
 11. Grupa Ekspercka "Wiedza dla Wzrostu", Komitet ds. Badań, Brussels 2005.
 12. Hejduk I.E., Grudzewski M., Sankowska A., Wańtuchowicz M., W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa, "E-mentor" 2010, nr (33).
 13. Jedliński M., Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwo Naukowe US , Szczecin 1998.
 14. Leydesdorff L., Meyer M., The Triple Helix Model and the Knowledge-Based Economy, ASC oR, Amsterdam 2007.
 15. Marshall A., Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M.Arcta, Warszawa 1925.
 16. Patti A.L., Economic clusters and the supply chain: a case study, "Supply Chain Management: An International Journal" 2006, No. 11/3.
 17. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne, ILiM, Poznań 1998.
 18. Pfohl H.-Ch., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, ILiM, Poznań 1998.
 19. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London 1990.
 20. Porter M.E., Funkcjonowanie gospodarki regionów (The Economic Performance of Regions), "Badania Regionalne" 2003, No. 6&7.
 21. Prigogine I., Kres pewności, CiS, Warszawa 2003.
 22. Schary P.B., Logistics Secisions. Text and Cases, The Dryden Press, Chicago-New York 1984.
 23. Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych, Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2007.
 24. www.clusterobserwatory.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu