BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smuda Marlena
Tytuł
Kapitał intelektualny jako element sprawozdań finansowych banków
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 347-357, bibliogr. poz. 20
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Sprawozdanie finansowe, Banki
Intellectual capital, Reporting in enterprises, Financial statements, Banks
Abstrakt
...niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy sprawozdania finansowe i system ewidencji księgowej, którego fundamentalne założenia są niezmienne od lat, mogą w dalszym ciągu w sposób obiektywny i rzetelny odzwierciedlać wiarygodny i całościowy obraz banku, przy uwzględnieniu wszystkich jego zasobów, w tym kapitału intelektualnego. (...)Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania są przede wszystkim banki, ze względu na rolę, jaką odgrywają w rozwoju całej gospodarki i ze względu na fakt, że podstawowym zasobem kształtującym i kreującym warunki prowadzenia biznesu jest w przypadku banku niewątpliwie kapitał finansowy. Niematerialny w swej istocie kapitał intelektualny jest często przedstawiany w literaturze jako zasób charakterystyczny przede wszystkim dla przedsiębiorstw z branży nowoczesnych technologii - firm informatycznych czy telekomunikacyjnych. (...)Tymczasem we współczesnym banku występuje przesunięcie punktu ciężkości z zasobów finansowych na zasoby intelektualne - pracownika, klienta, kontrahenta. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Między nadzieją i strachem. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 2. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "nowej gospodarce". "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 1(115).
 3. Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 4. Edvinsson L., Sullivan P.: Developing a Model for Managing Intellectual Capital. "European Management Journal" August 1996, Vol. 14, No. 4.
 5. Fijałkowska J.: Komunikowanie kapitału intelektualnego wyzwaniem dla rachunkowości. "Przedsiębiorczość i zarządzanie". Seria SWPiZ, Tom X, Zeszyt 10, Łódź 2009.
 6. Fijałkowska J.: Sprawozdawczość kapitału intelektualnego wyzwaniem dla rachunkowości. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007/2008, jako projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N113 003 32/0079.
 7. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Kapitał intelektualny - wyzwanie dla rachunkowości. "Rachunkowość" 2003, nr 11.
 8. Jaworski W.L.: Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe. Poltext, Warszawa 2001.
 9. Lev B.: Niematerialne aktywa: niedoceniona broń w walce z konkurencją. "Harvard Business Review Polska" 4/2007.
 10. Marcinkowska M.: Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
 11. Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 12. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 13. Rosak-Szyrocka J., Borkowski S.: Znaczenie kapitału intelektualnego w działalności stacjonarnej opieki medycznej w Polsce. W: Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego - aspekty lokalne i globalne. Red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2009.
 14. Sokołowska A.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 15. Statement of Basic Accounting Theory. American Accounting Association, Evanston, Illinois, 1966.
 16. Stewart T.A.: Intellectual Capital: The Wealth of New Organizations. Nicholas Brealey Publishing Ltd, London 1997.
 17. Strojny M.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym, http://www.rzeczpospolita.pl/sz_2000/art/001129/opis_sytuacji.html [30.12.2008].
 18. Urbanek G.: Kapitał intelektualny w procesie tworzenia wartości. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 12.
 19. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 20. Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu