BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Komunikowanie w klastrze - wykorzystanie public relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową
Marketing Communication in the Cluster the Use of Public Relations As a Management Instrument in a Cluster Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 191-203, rys.,bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Komunikowanie marketingowe, Organizacja
Business cluster, Marketing communication, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie komunikacji w klastrze jako tego czynnika, który stanowi jeden z podstawowych aspektów zarządzania organizacjami klastrowymi. Komunikacja przedstawiona jest tu w aspekcie komunikacji marketingowej (instrumentu zarządzania), która wpływa na kształtowanie sieci powiązań pomiędzy sferą nauki, biznesu i rządu. W efekcie oddziaływania komunikacji marketingowej na otoczenie, zarówno wewnętrzne,jak i zewnętrzne, kształtują się relacje i powiązania pomiędzy członkami klastra sprzyjające podejmowaniu działań kolektywnych.(tekst z oryginłu)

Clusters, although they are not networks, in the context of cluster management, they are seen as a network structures. This is due to the fact that clusters are a developing structures standardized by law (in Poland they usually take the form of associations), with visible roles and responsibilities of its members, as well as goals and tasks that have to do the cluster organization. This article aims to provide communications in the cluster as the factor, which is one of the fundamental aspects of organizational management cluster. Communication is presented in the aspect of marketing communications, where public relations instruments are use to affect the building of trust and the development of relations between members of the cluster. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Enright M.J., Regional Clusters: What We Know and What We Should Know, w: Innovation clusters and interregional competition, eds J. Bröcker, D. Dohse , R. Soltwedel,Springer, Berlin 2003.
 2. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
 3. Mitręga M., Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w K atowicach, Katowice 2010.
 4. Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych, PARP, Warszawa 2008.
 5. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 6. Skała M., Marketing w praktyce. Public relations między Kotlerem a rzeczywistością,"Marketing w Praktyce" 2002, nr 1.
 7. Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin 2009.
 8. Stryjakiewicz T., Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, UAM Poznań 1999.
 9. Olędzki J., Tworzydło D., Public relations, znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007.
 10. Cluster Benchmarking Report, IK T Grenland, Berlin 2009, http://www.clusterobservatory.eu (12.10.2010).
 11. Benchmarking klastrów w Polsce 2010, PARP, Warszawa 2010, www.pi.gov.pl(25.05.2011).
 12. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport z badań, red. K. Matusiak, Łódź 2010, http://www.sooipp.org.pl (12.01.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu