BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzega Urszula (University of Economics in Katowice, Poland), Burgiel Aleksandra (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Comparison of Some Selected Elements of Living Standard in Poland and in the Neighbouring Countries
Źródło
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2009, nr 6, s. 47-68, rys., tab., bibliogr. 6
Słowa kluczowe
Styl życia, Ocena jakości życia, Warunki życia ludności, Status społeczny, Wskaźniki społeczne, Wskaźniki ekonomiczne
Lifestyle, Life quality assessment, People's living conditions, Social status, Social indicators, Economic indicators
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
The article focuses on the living standard and social condition among the population in Europe. It explores several factors of living standard in Poland and in neighbouring countries, regarding welfare, standing of living and quality of life. It also delves into the significant disproportions in standard of living among these countries. Furthermore, it accounts the status of each country's socio-economic development, labour market, housing, health, education, culture, recreation, and safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gatnar E. (1998): Symboliczne metody klasyfikacji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/documents/hdi2004.pdf (19.10.2007).
  3. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2006 (2007). GUS, Warszawa.
  4. Trwanie życia w 2002 r. (2003). GUS, Warszawa.
  5. Zeliaś A. (ed.) (2000): Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
  6. Zeliaś A. (ed.) (2004): Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1948
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu