BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacje w kreowaniu instrumentów marketingu mix przez nowoczesny bank internetowy (na przykładzie mBanku)
Innovations in Creating Modern Instruments of Marketing Mix by Online Bank (on mBank Example))
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2011, nr 19, s. 81-92, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje finansowe, Marketing-mix, Bankowość wirtualna
Financial innovations, Marketing-mix, Virtual banking
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
mBank
Abstrakt
Usługa bankowa to usługa świadczona przez banki lub inne instytucje finansowe klientom indywidualnym lub podmiotom gospodarczym, realizowana w sposób tradycyjny przy wykorzystaniu oddziału bankowego lub elektroniczny poprzez nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych, takie jak Internet, telefon czy kioski multimedialne. W usługach bankowych, gdzie nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu z firmą, na znaczeniu zyskuje obecnie Internet jako kanał dystrybucji usług. Kilka lat temu bankowość elektroniczna w Polsce dopiero się pojawiła (pierwszy bank zaoferował możliwość obsługi konta przez Internet w 1998 roku). Obecnie jest kilka banków działających wyłącznie w Internecie, a oprócz tego większość banków stwarza możliwość obsługi standardowego konta przez ten nowoczesny kanał dystrybucji.

The aim of the article was to show the possibilities offered by composing modern marketing mix instruments by the institution providing the banking services via the Internet. The paper presents aspects of the services assessment by the customer, the importance of distribution, appropriate pricing policy, possible methods of custom brand promotion. Considerations were also supplemented with customer service issues.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Miklewicz, P. Pluskota, B. Świecka, Usługi bankowe, w: Współczesna ekonomika usług, S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Warszawa 2005, s. 329.
 2. 14 października 1998 roku to moment uruchomienia przez Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi pierwszego w Polsce rachunku z dostępem przez Internet, za: www.eurobankier.pl/edu/ multiarticle.html?article_id=817689 (3.12.2010).
 3. www.bankier.pl/wiadomosc/mBank-chce-miec-277-tys-nowych-klientow-w-2011 r-2258658. html (16.12.2010).
 4. http://media.mbank.pl/pr/175635/mbank-po-10-latach-najwiekszym-bankiem-internetowymw- polsce (14.12.2010).
 5. Na podstawie Z. Miklewicz, P. Pluskota, B. Świecka, op.cit., s. 329; M. Pluta-Olearnik, Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999, s. 20-23.
 6. W ustawodawstwie polskim bank definiowany jest jako osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustawowymi, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939).
 7. F. Newell, Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetowego, IFC Press, Kraków 2002, s. 33.
 8. www.mbank.pl/blog/kategoria,17,wplatomaty.html (14.12.2010).
 9. http://media.mBank.pl/pr/93027/r-ewolucja-w-mBanku-bezplatne-przelewy (15.12.2010).
 10. http://media.mbank.pl/pr/175635/mbank-po-10-latach-najwiekszym-bankiem-internetowymw- polsce (16.12.2010).
 11. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Znaczenie informacji dla kształtowania więzi z klientami w firmach usługowych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 9, s. 23.
 12. P. Antkowiak, Oblicza lojalności, "Impact" 2001, nr 4, s. 35-36.
 13. www.polecambank.pl (5.12.2010).
 14. M. Cyganek, Lojalny, bo dobrze obsłużony, "Marketing w Praktyce" 2004, nr 7, s. 50.
 15. W. Węgorkiewicz, Raport - Customer Relationship Management cz. I, "Marketing w Praktyce" 2001, nr 12, s. 38-39.
 16. Zob. J. Jurkojć, Lojalność wspomagana systemem komputerowym, "Manager" 2004, nr 10, s. 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu