BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stecyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie procesowe jako narzędzie tworzenia wartości w systemach e-learningowych organizacji edukacyjnej
Business Process Management and Value Creation in E-learning Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 194-202, bibliogr. 11 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Zdalne nauczanie, Edukacja
Processing management, e-learning, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykorzystanie procesowego podejścia w organizacjach edukacyjnych wymaga szczegółowej charakterystyki metod i narzędzi stosowanych do analizowania określonych elementów i relacji systemu e-learningowego. Konieczność systematycznego opisu analizy procesowej wynika z faktu, iż jest to na ogół zjawisko złożone, wielopodmiotowe, o skomplikowanej i trudnej do ustalenia hierarchii procesów. W celu lepszego zrozumienia mechanizmów tworzenia wartości w organizacji edukacyjnej należy dokonać przeglądu metod identyfikacji, atomizacji i projektowania procesów. Zaprezentowany artykuł jest punktem wyjścia do dyskusji o roli i możliwościach wykorzystania narzędzi zarządzania procesowego w organizacjach edukacyjnych.

The main purpose of this article is to present a brief summary of business process management in value creation strategy in educational organization. The paper presents the functional definition of BPM - business process management - in education and in modeling e-learning systems. The paper also shows the key role processes in planning, verifying and evaluating a training process in education.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair Ch.B., Murray B.A., Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Bachman D., Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem, w: Współczesne źródła wartości w przedsiębiorstwie, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 3. Champy J., Reengineering Management: The Mandate for New Leadership, Harper Business, New York 1995.
 4. Gwarda-Gruszczyńska E., Rola procesów biznesowych w kreowaniu wartości przedsiębiorstw, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007.
 5. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1993.
 6. Hammer M., Stanton S., The Reengineering Revolution. A Handbook, Harper Business, New York 1995.
 7. Harrington J., Business Process Improvements. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, McGraw-Hill, New York 1991.
 8. Manganelli R.L., Kleinn M.M., The Reengineering Handbook - A Step by Step, Guide to Business Transformation, Amacom, New York 1994.
 9. Obolensky N., Practical Business Reengineering, Kogan Page, London 1996.
 10. Srivastava R.K., Shervani T.A., Fahey L., Marketing, Business Processes, and Shareholders Value: An Organizationally Embadded View of Marketing Activities and the Discipline of Marketing, "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63.
 11. Strassmann P.A., The Hocus-Pocus of Reengineering. Across the Board, http://www.strassmann.com/pubs/hocus-pocus.html z 5 kwietnia 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu