BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zachodniopomorski klaster budowlany jako przykład powiązania klastrowego w branży budowlanej - studium przypadku
Westpomeranian Construction Cluster As the Example of Cluster Connection in Construction Sector - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 219-232, tab.,bibliogr.11 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Przedsiębiorstwo budowlane
Business cluster, Construction company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie charakterystyki i potencjału Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego (ZKB) - powiązania klastrowego w branży budowlanej, które działa przy Północnej Izbie Gospodarczej (PIG) w Szczecinie od 2004 roku. (tekst z oryginału)

Contemporary literature highlights that clusters are striking feature of all modern economies. This kind of connections are essential for developing the competitive advantage of companies. Therefore the aim of this article is to present the Westpomeranian Construction Cluster - its genesis, legal form, goals, initiatives and business model, which constitutes valuable knowledge on cluster practice, both for researchers and cluster animators.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MS P oraz MS P i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.
 2. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 3. Markiewicz J., Komisja Budownictwa - Klaster Budowlany. Ekspertyza na temat potencjału, współpracy i potrzeb rozwojowych struktury klastrowej. Analiza Północnej Izby Gospodarczej w ramach projektu "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy", Szczecin 2010.
 4. Marshall A., Zasady ekonomiki, Wyd. M. Arzta, Warszawa 1928.
 5. Niedzielski P., Markiewicz J., Plan działania dla branży budowlanej, Analiza Północnej Izby Gospodarczej w ramach projektu "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy", Szczecin 2010.
 6. Osterwalder A., Pingeur Y., Business Model Generation, Wiley 2010.
 7. Podsumowanie prac Komisji Budownictwa - Klastra Budowlanego, "Zachodniopomorski Przedsiębiorca" 2010, nr 6.
 8. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 9. Regulamin Pracy Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego przy Północnej Izby Gospodarczej z dnia 21 maja 2010 r.
 10. Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J., Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa 2006.
 11. www.klastry.pl (25.07.2012)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu