BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeczycki Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Możliwości budowy systemu logistycznego regionu w oparciu o koncepcję klastrów
Conditions for the Construction of a Logistics System Based on the Concept of Clusters
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 263-275, tab.,bibliogr.17 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Logistyka, Region
Business cluster, Logistics, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoria klastrów łączy w sobie zalety wielu wcześniejszych teorii rozwoju regionalnego, jednocześnie eliminując część ich niedoskonałości (nie uwzględnienia ważnych czynników). W wielu regionach świata od dłuższego czasu działają klastry, które potwierdzają wpływ tego podejścia na rozwój regionu. Tym samym koncepcja klastrów jest szeroko promowana także w sektorze TS L. Tworząc klastry należy jednak wziąć pod uwagę kilka czynników wynikających z ogólnych uwarunkowań regionu, jak i z samej teorii klastrów. Mówią one o odpowiednim zapleczu podmiotowym i infrastrukturalnym, które pozwoli na ewolucję klastra w podmiot rynku globalnego.(tekst z oryginału)

Clusters using the synergic effect interconnection of enterprises, scientific and research sector and government support are the product of combination of the strength and innovation of global enterprises and the flexibility of the SME sector firms. Construction of logistic systems in the regions can be done in three ways. Firstly, through the secondary nature of logistics needs, when creating a logistics system (and ultimately, the logistics cluster) is the result of activity in the area of industrial cluster. Here an example may be the most widely discussed clusters, such as Silicon Valley and Plastics Valley. Secondly, the logistics system and cluster may be the primary result of cooperation between logistics companies grouped in the region. Such natural logistics clusters incumbent especially to regions of high concentration of cargo flows with a predominance of a supraregional transport. This means that very often such cluster can operate in the area of the port (maritime trade supports 90% of world exports). Examples are in particular the ports of Southeast Asia. However, there are logistics clusters based on other modes of transport, such as a cluster of Wallonia, which functioning based on multimodal transport. A third way to build a logistics system and cluster is an artificial creation of conditions for its existence. Achieved this may be through the extensive use of public-private partnership. An example may be logistics cluster functioning as the logistics center. In such cases, market failure and high strategy risk's must be partially eliminated through the participation of regional government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alwasiak S., Klastry w dziedzinie transportu - nowe spojrzenie na mobilność, www.pi.gov.pl.
 2. Blaik P., Logistyka, PWE , Warszawa 2001.
 3. Borkowski J., Rola funduszy strukturalnych w polityce rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, www.uw.olsztyn.pl.
 4. Bursztyński A., Krasnodębski G., Port morski - kluczowy element globalnego łańcucha dostaw, "Logistyka" 2008, nr 8, wydanie na CD.
 5. City attracted 670B won from 58 companies, "Dynamite Busan News", 1 March 2011.
 6. Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracjieuropejskiej, w: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych.Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. VIII /1, red. S. Ciok, D. Ilnicki, Instytut Geografii i R ozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski.
 7. Kaźmierski J., Logistyka a rozwój regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 8. Kaźmierski J., Prokonkurencyjna polityka regionalna a rozwój klastrów logistycznych, "Logistyka" 2010, nr 4.
 9. Lim J.D., Ryoo D.K., Logistics Clusters and Regional Cooperation for Logistics Integration in Northeast Asia, Pusan National University, Korea Maritime University, Working Paper Series Nov. 2007, Vol. 23.
 10. Nowak P., Władze regionalne a rozwój logistyki - przykład Regionu Emilia Romagna, "Logistyka" 2007, nr 5.
 11. Olkiewicz M., Rzewuski T., Klaster TSL jako element polityki rozwoju regionalnego, "Logistyka" 2008, nr 6, wydanie na CD.
 12. Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 13. Richert-Kaźmierska A., Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego a konkurencyjność regionalna, w: Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, red. T. Bernat, Szczecin 2007.
 14. Stackelberg K. von, Halne U., Teorie rozwoju regionalnego, w: Rozwój ekonomiczy regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne, red. S. Golinowska, IPiSS , Warszawa 1998, seria "Raporty", zeszyt nr 16.
 15. Systemy logistyczne, część 1, red. T. Nowakowski, Difin, Warszawa 2010.
 16. Wiśniewski K., Uczące się regiony, www.log24.pl.
 17. www.clusters.wallonie.be.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu