BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
De Domenico Francesco (University of Messina, Italy)
Tytuł
Fiscal Federalism in the Context of Public Finance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 35-40, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet państwa, System podatkowy, Federalizm fiskalny
Public finance, State budget, Tax system, Fiscal federalism
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest omówienie (na przykładzie Włoch) federalizmu fiskalnego, który zapewnia m.in. a ) skuteczną alokację zasobów, b) większe przyjęcie odpowiedzialności przez lokalną administrację, c ) zmniejszenie marnotrawienia środków publicznych, d ) ograniczenie zjawiska uchylania się od opodatkowania, e) osiągnięcia tak zwanej zasady korzyści; g ) większa konkurencję podatkowa między władzami lokalnymi . Artykuł omawia także negatywne skutki federalizmu fiskalnego np (wzrost obciążeń podatkowych, dysproporcje w rozwoju między biedniejszymi a bogatszymi regionami.

In the context of public finance a country's taxation plays a vital role that we can say an individual's choice of residence and a company's choice of domicile are heavily influenced by the level of taxation. Fiscal federalism is a new model of public finance that allows economically developed countries to compete in the challenge for efficiency that plays and will play more and more a central role in its future economic development. From a socio-political viewpoint, the choice of a federal system over that of a centralised system has been justified by a series of reasons that can be summed up as follows: a) efficient allocation of resources; b) greater assumption of responsibility by local administrators; c) reduction of wasteful public spending; d) reduction of tax evasion; e) achievement of the so-called benefit principle; f) greater democratic choices; g) greater tax competition among local authorities. Alongside these positive aspects, the introduction of fiscal federalism could bring with it risks that need to be adequately evaluated. For example an increase in the tax burden and the risk that fiscal federalism will increase the gap between richer and poorer regions. Therefore, without an effective equalization mechanism, which needs to be supplied by the State, the economic gap will continue to grow and the number of young people emigrating from the poorer regions to richer ones will rise steeply. The aim of this paper is to discuss the effect of fiscal federalism on Italy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonini A.: Dal Federalismo legislativo al federalismo fiscale, "Rivista di Diritto Finanziario" 2004.
 2. Brennan G., Buchanan J.M.: The power to Tax: Analitycal Foundations of fiscal Constitution, Cambridge 1980.
 3. Bosi P.: Corso di Scienza delle Finanze, Bologna.
 4. Buchanan J.M.: An Economic Theory of Clubs, "Economica" 1965.
 5. Del Federico L.: I lineamenti della nuova finanza locale ed i relativi margini di autonomia statutaria, in Riv. Dir.fin. e Sc. Fin., 1992.
 6. Gallo F.: L'autonomia tributaria degli enti locali, Bologna 1979.
 7. Giarda P.: Sull'incompletezza del sistema di federalismo fiscale proposto dalla nuova Costituzione: ci sono rimedi?, federalismi.it, 2003.
 8. La Scala A.: Federalismo fiscale e autonomia degli enti locali, Torino 2010.
 9. Oates W.E., Fiscal Federalism, New York 1972.
 10. Osculati F.: La Finanza di Comuni e Province, in L. BERNARDI (a cura di), La Finanza Pubblica italiana rapporto 1993, Milano 1993.
 11. Rey M.: La scelta della materia imponibile da decentrare agli Enti locali, con particolare riguardo al settore immobiliare, "La Finanza Locale" 1994.
 12. Robbins L.: Il federalismo e l'ordine economico internazionale, Bologna 1985.
 13. Stigler G.J.: The tenable range of fuction of local governement, E.S. Phelps (a cura di) Private wants and public needs, New York 1965.
 14. Sturzo L.: La Regione, Milano 1949.
 15. Tiebout M.: A pure theory of local expenditures, "Journal of Political Economy" 1956.
 16. Tremonti G.: Il federalismo fiscale, Milano 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu