BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Podatek rolny w relacji do produkcji, przychodów i przepływów pieniężnych w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną FADN
Agricultural Tax Versus Production, Sales Income and Cash Flows in Agricultural Farms in FADN System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 51-60, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rachunkowość rolna, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Podatek rolny
Agriculture, Agricultural accountancy, Farm Accountancy Data Network (FADN), Agricultural tax
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było określenie relacji obciążeń podatkiem rolnym w odniesieniu do produkcji, przychodów oraz przepływów pieniężnych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Kwota płaconego podatku rolnego w odniesieniu do produkcji rolniczej, w ujęciu wartościowym, była znacznym obciążeniem. Podatek rolny jest kategorią uzależnioną przede wszystkim od powierzchni gospodarstwa oraz od rynkowej ceny 1 kwintala żyta, co uniemożliwia kształtowanie obciążeń fiskalnych z tego zakresu w stosunku do uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie. Niezależnie od wyników gospodarstwa, podatek rolny jest obciążeniem tej samej wysokości, stąd tak wysokie wskaźniki omawianych relacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents relations between agricultural tax and production, sales income and cash flows in agricultural farms. The relationship between agricultural tax and volume of production, sales income and cash flows was comparatively high. Therefore, it could be ascertained that agriculture tax was relatively high tax burden for farmers and did not contribute to their activity production strategy. Most of farmers were against the implementation of income tax instead agriculture tax.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziemianowicz R., Przygodzka R.: Zasady opodatkowania gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i możliwości ich adaptacji w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 2 (131).
  2. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004.
  3. Gruziel K., Wasilewski M.: Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych - konsekwencje zmian, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 2 (139).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu