BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostrzewa Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sektora finansów publicznych w wybranych krajach na świecie - ujęcie porównawcze
Consolidated Financial Statement of Public Sector in Some Countries in the World - Comparable View
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 71-80, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Sprawozdawczość finansowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Public finance, Financial reporting, Consolidated financial statements, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Australia, Nowa Zelandia
United States of America (USA), Canada, Australia, New Zealand
Abstrakt
W publikacji przyjęto tezę, że zasadne i celowe jest sporządzanie w Polsce skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych, zgodnego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora finansów publicznych. Uznano, iż w procesie tworzenia modelu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Polski przydatne może być uwzględnienie podejścia innych państw w zakresie sporządzania takiego sprawozdania. W związku z tym dokonano porównania sprawozdań finansowych sektora finansów publicznych sporządzanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii z uwzględnieniem wytycznych międzynarodowych standardów rachunkowości sektora finansów publicznych IPSAS (ang. International Public Sector Accounting Standards) oraz powszechnie akceptowanych zasad rachunkowości GAAP (ang. Generally Accepted Accounting Principles). Przedmiotowego porównania dokonano uwzględniając kryterium układu sprawozdania finansowego oraz kryterium elementów polityki rachunkowości, mających wpływ na kształt sprawozdania finansowego. (skrócony abstrakt oryginalny)

In this article was formulated the hypothesis that it is appropriate to drawn up in Poland consolidated financial statement of public sector in accordance with International Public Sector Accounting Standards. The author made an assumption that in the process of creation of this financial statement it is very useful to take into consideration scientific approach of some counries to this subject. Becouse of this the author carried out an analysis of consolidated financial statements of public sector in countries like United States of America, Canada, Australia and New Zeland and guideliness of International Public Sector Accounting Standards and Generally Accepted Accounting Principles. Analysis took into consideration both variables of the model and elements as well as layout (arrangement) of consolidated financial statement of public sector. In the result of carried out research the author found that both variables of the model and elements as well as layout (arrangement) of consolidated financial statement of public sector are very similar. It also turned out that there is similarity of regulations in the scope of drawing up the consolidated financial statement of public sector in International Public Sector Accounting Standards and Generally Accepted Accounting Principles. It also was find that detailed conclusions formulated based on conducted researches can be very help ful in working out the model of consolidated financial statement of public sector in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dees M., Neelissen P.: Five Countries Pioneering Accrual Budgeting and Accounting in Central Government, INTOSAI - Technical Article, International Journal of Auditing - January 2004.
  2. Freeman R.J., Shoulders C.D., Allison G.S.: Governmental and Nonprofit Accounting, Theory and Practice, Pearson Prentice Hall 2006.
  3. Granof M.H.: Government and Not-for-Profit Accounting, Concepts & Practices, John Wiley & Sons, Inc., 2007.
  4. Lüder K., Jones R.: Reforma rachunkowości budżetowej i systemów budżetowych w Europie, Wybrane fragmenty z książki "Reforming governmental accounting and bud-geting in Europe", Wydawnictwo PricewaterhouseCoopers 2003.
  5. Międzynarodowy standard rachunkowości sektora finansów publicznych nr 1, IPSAS 1 - Presentation of Financial Statements, 2008 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board Pronouncements, International Federation of Accountants (IFAC), New York 2009.
  6. Międzynarodowy standard rachunkowości sektora finansów publicznych nr 24, IPSAS 24 - Presentation of Budget Information in Financial Statements, 2008 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board Pronouncements, International Federation of Accountants (IFAC), New York 2009.
  7. Report for the period, 10th Report of the Financial Reporting Advisory Board, April 2006 to March 2007, The Stationary Office, London 2007.
  8. Whole of Government Accounts, HM Treasury, lipiec 1998.
  9. Wilson E.R., Kattelus S.C., Reck J.L.: Accounting for Governmental and Nonprofit Entities, Mc- Graw-Hill Irwin 2005.
  10. 2006 Financial Report of the United States Government.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu