BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lazarek Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Lokowski Zbigniew (Katolicki Uniwersytet w Rużemberok)
Tytuł
Wsparcie finansowe grup producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego na tle kraju
Financial Support of Agricultural Producers Groups in Pomerania Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 109-114, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Finansowanie rolnictwa, Produktywność rolnictwa
Agriculture, Agricultural finance, Agriculture productivity
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Wsparcie w ramach działania "Grupy producentów rolnych", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, daje wiele możliwości na tworzenie warunków wykorzystujących potencjał rolniczy naszego kraju. Jednoczenie się gospodarstw rolnych w grupy producentów rolnych na dzień dzisiejszy jest koniecznością wynikającą z warunków, jakie określa gospodarka rynkowa. Ukazanie pozytywnych praktyk związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem owych grup uczy, jak mądrze wykorzystane środki unijne wspomagają konkurencyjność i efektywność funkcjonowania grup producentów rolnych. (abstrakt oryginalny)

Support of "Groups of agricultural producers" under the Rural Development Programme for 2007-2013 provides many opportunities for creating the conditions for using the agricultural potential of our country. At the same time the farms in the group of agricultural producers at the present day is a necessity arising from the conditions that determine the market economy. The appearance of positive practices in the establishment and operation of these groups, learn how to wisely used EU funds support the competitiveness and effectiveness of agricultural producer groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DzU nr 72, poz. 424, RMRiRW z dnia 9 kwietnia 2008 r., w sprawie wykazu grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.
  2. Informator o grupach producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw, M. Stolarz, K. Ślusarek, Materiały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
  3. Raport: Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013, Konferencja podsumowująca realizację projektu PROW 2007-2013, Promocja tworzenia Grup producentów rolnych II.
  4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  5. "PROWinki Tygodniowe" 2008, nr 1, MRiRW, z dnia 4 stycznia 2008 r.
  6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, DzU 00.88.983.
  7. www.arimr.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu