BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duda Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wpływ globalizacji na działalność finansową i inwestycyjną polskich MSP
The Influence of Globalization on Financial and Investment Activities of Polish SMES
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 231-242, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Globalizacja, Inwestycje, Finanse przedsiębiorstwa
Small business, Globalization, Investment, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Cechą charakterystyczną ostatnich lat jest postępujący proces integrowania się rynków krajowych i regionalnych w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału. Proces ten prowadzi do przenikania się i scalania rynków oraz umiędzynarodowienia produkcji, dystrybucji i marketingu. W tym aspekcie szczególnego znaczenia nabiera pozycja konkurencyjna polskich MSP na wspólnym międzynarodowym rynku UE. Dlatego też w niniejszym referacie, w oparciu o badania PKPK Lewiatan oraz badania własne autorki, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy proces globalizacji rozumiany jako integracja rynku europejskiego ma wpływ na działalność finansową i inwestycyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw? (abstrakt oryginalny)

A characteristic feature of recent years is a progressive process of domestic and regional markets integration into one global market for goods, services and capital. This process leads to markets overlapping and merging and to the internationalization of production, distribution and marketing. In this aspect the competitive position of Polish SMEs on the common international EU market gets a special meaning. That is why in this paper, based on the survey by PKPK Lewiatan and author's own survey, an attempt has been made to answer the question whether the globalization process understood as the integration of the European market has an influence on financial and investment activities of Polish small and medium enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieplewska M., Mucha-Leszko B.: Integracja europejska. Droga do unii ekonomicznej i  monetarnej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  2. Duda J.: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MSP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
  3. Ehlermann C.D.: Les Enterpries publiques et le kontrole des aides d'Etat, "reuve du Marche Commun et de Union Europeenne" 1992, no 336.
  4. Monitoring sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2004.
  5. Monitoring kondycji sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2006.
  6. Monitoring sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2009.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  9. Starczewska-Krzysztoszek M.: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Infos" 2008, Biuro Analiz Sejmowych, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu