BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobiazgiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Aspekty finansowe informatyzacji administracji samorządowej
Financial Aspects of Informatization Territorial Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 374-381, bibliogr. 9 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Informatyzacja administracji państwowej, e-administracja, Finanse samorządu terytorialnego
Computerization of state administration, e-government, Local government finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sprawnie działający samorząd lokalny powinien wykorzystywać różnorodne narzędzia mogące wspierać działalność i aktywność mieszkańców oraz w pełni zaspokajać ich potrzeby. Jednym z takich narzędzi jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających sprawne zarządzanie jednostkami administracyjnymi oraz zwiększenie jakości usług publicznych. Doświadczenia europejskie wskazują na to, iż wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych usprawnia pracę administracji lokalnej oraz wpływa na obniżenie kosztów jej funkcjonowania. Ponoszone przez samorządy wydatki inwestycyjne na cele informatyzacji nie przynoszą jeszcze widocznej poprawy w zakresie świadczenia usług e-administracji. Obecnie urzędy gmin udostępniają on-line średnio dwie usługi.

Introduction of ICT technologies can be financed from own or external resources. Public office can get subsidy for e-government from the European Union. Despite the relatively high expenditure in this area still cannot see a significant improvement in the quality of government services online.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Administracja bez e, Serwis samorządowy PAP, http://samorzad.pap.pl/, 13.12.2011.
  2. Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku, Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA, Warszawa 2011.
  3. Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding_pro grammes/rpo/index_pl.htm.
  4. MSWiA da na e-urzędy, Serwis samorządowy PAP, http://samorzad.pap.pl/, 2.09.2011.
  5. Portal Funduszy Europejskich, Program Rozwój Polski Wschodniej, http://polskawschodnia.gov.pl.
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację, DzU 2006 nr 53, poz. 388.
  7. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013.
  8. Ustawa z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005 nr 64, poz. 564 i 565 oraz DzU 2010 nr 40, poz. 230.
  9. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, DzU 2010 nr 40, poz. 230.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu