BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewicz Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ict) na nowy sposób funkcjonowania e-administracji
Impact of Information and Communication Technology (ict) on the new Method of E-government Functioning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 443-453, bibliogr. 14 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Teleinformatyka, e-administracja
Information and Communication Technology (ICT), Teleinformation, e-government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Internet współcześnie staje się jednym z zasadniczych warunków rozwoju nowych dóbr i usług w sferze gospodarki, edukacji, administracji publicznej. U podstaw zastosowania technologii ICT pierwotnie leżała idea wykorzystania ich do usprawnienia funkcjonowania administracji w kontaktach z obywatelami oraz przedsiębiorstwami. Obecnie fundamentalne dla rozwoju administracji publicznej jest traktowanie jej jako procesu dostosowania struktury administracji i sposobu rządzenia do zmian społecznych stanowiących skutek rewolucji (jakie są skutkiem technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Zastosowanie teleinformatyki w jednostkach administracji publicznej do świadczenia usług publicznych on-line przyczynia się do zwiększania zadowolenia obywateli, przyczyniając się tym samym do zwiększenia jakości świadczenia usług i jakości życia obywateli.

The article focuses on the current state of citizens and companies service offered by public administration. The author indicates the factors conducive to the development and the factors responsible for failures in the sector of public e-services, with particular emphasis on the importance of information and communication technologies. The arti-cle also includes issues related to the expectations of local communities about the avail-ability and quality of public administration services and how to assess the real needs of citizens regarding e-services.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej. Podsumowanie rezultatów projektu TRANSFORM, wydanie polskie, Tarnów, sierpień 2009.
 2. Bogucki D., Jaka będzie przyszłość elektronicznej administracji? Część I - trendy, artykuł opublikowany na stronie: http://www.czasinformacji.pl/index.php.
 3. Diagnoza barier technologiczno-prawnych w zakresie informatyzacji lokalnej i regionalnej administracji samorządowej i ich wpływ na zdolność wykonywania zadań publicznych oraz rekomendacje rozwiązań prawnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2008.
 4. Dryl T., Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji przedsiębiorstwa z klientami, http://wzr.pl, 2009.
 5. http://www.w3.org/.
 6. Minkowski A., Motek P., Perdał R., Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych, Wydawnictwo M-Druk 2007, Poznań 2007.
 7. Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny. Aspekty społeczne i ekonomiczne, Akademia e-Rozwoju Regionalnego, Materiały szkoleniowe projektu SIRMA-2-1-07, Warszawa-Tarnów 2007.
 8. Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing? Web Based Survey on Electronic Public Services, Report of the 6th Measurement, June 2006.
 9. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja, Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Wydanie polskie, Tarnów 2007.
 10. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 11. Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim jako czynnik wzrostu gospodarczego w regionie, Studium PRO@CTIS-część pierwsza, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Tarnów-Szczecin, grudzień 2009.
 13. Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r., Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, październik 2010.
 14. Wrota. Wstępna koncepcja projektu, Komitet Badań Naukowych, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu