BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Społeczeństwo informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy w województwie zachodniopomorskim
Information Society in the Knowledge-Based Economy in the West Pomeranian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 504-511, bibliogr. 8 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Umiejętności cyfrowe
Information society, Information and Communication Technology (ICT), Knowledge-based economy, Digital competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celami strategicznymi rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim są: rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego, elektroniczne usługi publiczne i rozwój e-gospodarki. Istotny dla budowania tego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy jest rozwój sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), a także rozwój aplikacji informatycznych w administracji publicznej, zapewniających przedsiębiorcom i mieszkańcom świadczenie usług administracji publicznej drogą elektroniczną (e-usług) oraz wdrażanie usług elektronicznych. Istotne jest również powszechne i efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych, ponieważ buduje to kompetencje cyfrowe społeczeństwa, tworząc je bardziej otwartym na wiedzę.

The paper describes the information society. Also discussed the strategic objectives of the information society in Western Pomerania and the use of basic information technology in households of the region.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drab-Kurowska A., Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Wyd. US, Szczecin 2010.
  2. Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A., Zarządzanie strategiczne. Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  3. Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2010, GUS, Szczecin 2011.
  4. Małachowski K., Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Wyd. US, Szczecin 2011.
  5. Metody stymulowania turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
  6. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2006.
  7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2008.
  8. Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu