BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński), Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Zaawansowane usługi wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na przykładzie województw zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego - jak zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji
Advanced Support Services for Micro, Small and Medium Size Enterprises Within Regional Operational Programmes Exemplified by Zachodniopomorskie and Kujawsko-Pomorskie Voivodeship - How to Increase Chances of Receiving the Subsidies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 11-21
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Dotacje, Regionalny Program Operacyjny
Small business, Subsidies, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej dało również możliwość absorpcji, przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, środków europejskich w ramach priorytetów wchodzących w skład poszczególnych programów operacyjnych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Projekty finansowe w ramach RPO mogą dotyczyć różnych dziedzin począwszy od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej. Dziedziny te są opisane szczegółowo w samym programie w postaci osi priorytetowych. W Polsce istnieje 16 regionalnych programów, wyodrębnionych dla każdego województwa. Funkcje instytucji zarządzających programami realizują zarządy poszczególnych województw(tekst z oryginału)

For the years 2007-2013 Poland has been granted of more than 85.6 billion of Euros as European aid and that includes: €67.3 billion allocated from EU budget, €11.9 billion allocated from domestic public funds (including circa €5.93 billion from the state budget), about. €6.4 billion to be allocated from private business entities. Poland has been a major beneficiary of the European funds among the "new" member states of the European Union and the aid for entrepreneurs has been granted within Operational Programmes. The main aim of the article is to analyze the criteria of the application forms' assessment in the process of application for the financial means from the Regional Operational Programmes with respect to their both economic-financial and substantive-technical aspects. The analysis shall serve as indication for beneficiaries with regard to what they need to pay attention to while submitting their applications in order to increase their chances of acquiring the subsidies. That is particularly important while participating in the competitive mode in which the allocation of means available is frequently insufficient in relation to the amounts for which the beneficiaries apply for in their application forms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011, s. 104 i n.
  2. Dane z www.rpo.gov.pl z dnia 15.11.2011 r.; A. Szymańska, Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, s. 10 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu