BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Bogusław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju sektora mśp
The Role of Local Government in Supporting the Development of Sme Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 156-165, rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Samorząd terytorialny, Rozwój
Small business, Local government, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorządy terytorialne są jednym z elementów otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw, które mają wpływ na ich powstawanie oraz funkcjonowanie poprzez stwarzanie sprzyjającego klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej, do którego wytworzenia wykorzystują szereg instrumentów, w tym także politykę fiskalną. Pobudzając aktywność gospodarczą na swoim terenie, osiągają one wymierne korzyści w dochodach własnych z tytułu podatków lokalnych i opłat oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, których są beneficjentem.(tekst z oryginału)

Local governments as part of the external environment of enterprises, affect the formation, operation and development of SME sector. The author presented the forms of support for SMEs, considering that the next equally important of tax forms by local governments is to create a favorable climate to stimulate economic development, in particular: coordination of activities of enterprises, resolving conflicts that may arise between local businesses, initiating business ventures and collaboration between businesses, institutions of business environment, consumer organizations, etc., participation in the investments of special importance to the community and to create favorable conditions for the formation and development of enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Walczak, Wpływ polityki fiskalnej państwa na samowystarczalność finansową jednostek samorządu terytorialnego. I Forum Samorządowe Polska Samorządność w Integrującej się Europie, WZiEU US, Instytut Rozwoju Regionalnego, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004, s. 513
  2. M. Dylewski, B. Filipiak, A. Szewczuk, Finanse publiczne. Instrumenty, struktury, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2004, s. 325-327 i n.
  3. K. Babuchowska, R. Marks-Bielska, Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze środków PROW 2007-2013, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Ekonomia, nr 9 (2), Wyd. SGGW, Warszawa 2010, s. 5.
  4. S. Zawisza, M. Dończyk, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy Gostycyn, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM..., s. 259.
  5. http://www.poradnik-prawny.pl (30.11.2012).
  6. Cele polityki rządu, http://www.e-msp.pl/cele_polityki.php, s. 4.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, red. A. Rybińska, A. Tokaj-Krzewska, PARP, Warszawa 2003, s. 157.
  8. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005, s. 40-41.
  9. B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3 (195), s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu