BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ładny Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Działalność organu regulacyjnego na polskim rynku telekomunikacyjnym w latach 2006-2011
The Activity of the Regulatory Authority on the Polish Telecommunications Market in the Years 2006-2011
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 615-624, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Rynek telekomunikacyjny, Prawo telekomunikacyjne
Telecommunication market, Telecommunication law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Najszybszy rozwój, zarówno jeśli chodzi o tempo, jak i zakres zmian, nastąpił na rynku telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu. W obu tych segmentach nastąpił znaczący wzrost w zakresie wartości sprzedaży i liczby klientów. Inaczej wyglądała natomiast sytuacja na rynku telefonii stacjonarnej, gdzie od kilku lat zmniejsza się sukcesywnie liczba klientów i wielkość sprzedaży. Sytuacja taka nie wynika jednak z działań regulatora, ale z rozwoju technologii oraz zmian preferencji klientów, którzy coraz częściej rezygnują z usług stacjonarnych, zastępując je usługami komórkowymi lub opartymi na technologii VoIP. Niezależnie od kurczenia się rynku stacjonarnego trzeba zauważyć, że działania UKE przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności w odniesieniu do całego rynku telekomunikacyjnego. W obszarze telefonii komórkowej i dostępu do Internetu zwiększyła się liczba operatorów świadczących usługi, a co za tym idzie dostępność usług i wskaźniki penetracji. Wzrost konkurencyjności nastąpił również na rynku telefonii stacjonarnej, gdzie z roku na rok rośnie udział w rynku operatorów alternatywnych, a maleje TP. Rosnącej konkurencji towarzyszył spadek cen i rozwój nowych produktów. Wraz z postępującym rozwojem technologicznym nasila się zjawisko konwergencji w zakresie sieci i usług. Efektem tego zjawiska jest postępująca pakietyzacja usług (oferowanie usług w pakietach, np. telewizja, telefon i Internet), dzięki czemu klienci mogą dowolnie tworzyć zestawy usług, z których korzystają, czerpiąc jednocześnie korzyści (niższe ceny) związane z zakupem kilku usług u jednego operatora. Rosnącej konkurencji na rynku towarzyszą regulacje związane z ochroną praw konsumentów i rozszerzające zakres tych praw. Przykładem jest sukcesywne skracanie okresów, na jakie podpisywane są umowy, ułatwienia w zakresie wypowiadania umów, składania reklamacji czy opisywanego wcześniej prawa do zachowania numeru przy zmianie operatora.

This article presents the main activities of the regulatory authority taken on the Polish telecommunications market in the years 2006-2011. It also presents an attempt to assess the impact of these activities.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Electronic Communications Regulation and Markets 2004 (10th Report).
  2. Podsumowanie kadencji Prezesa UKE, Rynek telekomunikacyjny 2006-2011, UKE, Warszawa 2011.
  3. Progress Report on The Single European Electronic Communications Market 2010 (15th Report), Millward Brown, SMG/KRC Net Track.
  4. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku, UKE, Warszawa 2006.
  5. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku, UKE, Warszawa 2011.
  6. Rola hurtowej odsprzedaży abonamentu telefonicznego w urynkowieniu sektora telekomunikacyjnego, red. A.J. Piotrowski, studium przygotowane przez zespół Instytutu eGospodarki Centrum im. Adama Smitha, Warszawa, wrzesień 2005.
  7. Strategia Regulacyjna 2006-2007. Jak przyspieszyć rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego, obniżyć koszty usług dla Polaków i zwiększyć dostępność nowoczesnych rozwiązań, Ministerstwo Transportu. Warszawa 2006.
  8. The telecommunications market in Poland 2005-2008, PMR, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu