BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych
Implementation and Monitoring of the Sport and Recreation Development Strategy in Local Governments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 375-382, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju, Sport, Rekreacja
Development strategy, Sport, Recreation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie miejsca sportu i rekreacji w strategiach rozwoju miast i gmin oraz główne przesłanki tworzenia programów strategicznych w tej dziedzinie. Szczególną uwagę poświęcono etapowi realizacji i monitorowania strategii sportu i rekreacji, w tym głównie zasadom i elementom pomiaru postępów w jej rozwoju lokalnego z każdym rokiem. (tekst z oryginału)

The author of this article focus on sport and recreation interests relate to the development of policy within local development documents and the implementation ofpolicy through development control. The article shows how to help clarify, how the interests of sport and recreation are best represented at the local level, the suite of documents is considered. Sport on the local government level interests and the policy creation process in those documents is identified. The evidence base is central to ensuring that policy is well-founded, and to this end, a range of tools developed by sport and recreation are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.
  2. Filipak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  3. Program rozwoju sportu i rekreacji w Krakowie na lata 2008-2012, Kraków 2008.
  4. Strategia rozwoju sportu w Polsce, Ministerstwo Sportu, Warszawa, styczeń 2007.
  5. Ustawa o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
  6. Ustawa o samorządzie powiatowym, DzU z 2001, nr 142, poz. 1592, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu