BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Gospodarka komunalnym zasobem nieruchomości w aspekcie gminnej polityki przestrzennej
Management of Municipal Real Estate Resource in Terms of Implementing the Municipal Spatial Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 499-511, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna, Nieruchomości, Polityka proeksportowa
Public utilities, Real estate, Proexport policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie jednego z ważniejszych instrumentów samorządowej polityki przestrzennej, a mianowicie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Podjęto próbę ukazania roli tego instrumentu w kształtowaniu lokalnej struktury przestrzennej oraz związku między decyzjami o sposobie wykorzystania nieruchomości komunalnych a potencjałem rozwojowym danego obszaru. (tekst z oryginału)

The article indicates an importance of role of self-government unit in creating life conditions of local communities. It shows a value of one of the most important local government instrument - municipal real estate management. It presents few examples of decisions related to municipal real estate management, undertaken by local authorities. It also shows how this "instrument of authority" affects the process of forming local space. As well as relations between decisions of use of municipal property and further local development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 2. Bielniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysokorozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 3. Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.
 4. Borsa M., Polityka przestrzenna w gospodarce lokalnej i regionalnej, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Cymerman R., Cymerman J., Jesiotr G., Jesiotr M., Gospodarka nieruchomościami, wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009.
 6. Cymerman R., Hopfer A., System i procedury szacowania nieruchomości, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Olsztyn-Zielona Góra 1999.
 7. Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 8. Gaczek W.M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 9. Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Zarys ekonomiki gminy, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 1999.
 10. Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości, red. R. Wiśniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 11. Kotlińska J., Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce (na przykładzie dużych miast), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 12. Łaguna T. M., Aktywne gospodarowanie nieruchomościami szansą zwiększenia wpływów do budżetów gmin, w: Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
 13. Podział rodzajowy i zasady klasyfikacji środków trwałych, dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3, Wydawnictwo Podatkowe Gofin Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 2005.
 14. Rakoczy B., Prawo gospodarki komunalnej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
 15. Ustawa z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami, DzU 2010, nr 200, poz. 1323 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks cywilny, DzU 2010, nr 155, poz. 1037 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU z 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 18. Wartalska M., Racjonalizacja zarządzania nieruchomościami komunalnymi. Zarys problematyki, w: Gospodarka przestrzenna X, red. Z. Przybyła, Wydawnictwo Plan, Jelenia Góra 2007.
 19. Wolamin A., Gminny zasób nieruchomości, "Nieruchomości. Prawo. Podatki. Praktyka" 1999.
 20. www.mrr.gov.pl., 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu