BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wyzwania dla samorzadów terytorialnych w aspekcie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
Challenges for Local Governments of PPP Development in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 24-37, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Local government, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie, dlaczego w Polsce partnerstwo pu-bliczno-prywatne nadal jest wyzwaniem dla samorządów terytorialnych.

A huge infrastructure gap and relatively little funding possibilities to cover it through new projects is a base to PPP formulas implementation. PPP projects are suc-cessfully developing in other European countries, but in Poland PPP activity is still un-developed. The aim of paper is to indicate reasons why PPP projects are big challenge to local governments. PPP projects have to fulfill some formal criteria of EU and coun-try levels connected to legal regulations, mental, political,administrative fear of local bodies and domestic investors. Results of PPP projects development in Poland are quite weak, because of unfavourable environment for their expanding, like as to many changes in legal regulations, a lack of infrastructure development strategy, no satisfacto-ry popularization of PPP idea among local governments, other state bodies, finance in-stitutions, and a whole community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European PPP 2009, DLA Piper 2010.
 2. Gorzelak G., Jałowiecki B, Strategie polskich regionów w procesie integracji europej-skiej, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 1-2.
 3. Hall D., PPPs in the UE - a critical appraisal, October 2008, www.psiru.org.
 4. Klimas A., Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa i polityki Unii Europej-skiej, "Finanse Komunalne" 2008, nr 1-2.
 5. Kozłowski K., Identyfikacja, ocena i określenie priorytetów w projektach PPP, IX Eu-ropejski Szczyt PPP, Warszawa 2009 (materiały niepublikowane).
 6. New decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnership, "Eurostat Press Office" 2004, No. 18.
 7. Preqin Research Report Infrastructure Deals, February 2010.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu pu-blicznego, w tym długu Skarbu Państwa, Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1692.
 9. Rynek PPP w Polsce 2010, Raport Investment Support 2011.
 10. Schnell Ch., Haak A., New chances for Public Private Partnerships In Poland ,,International Financial Law Review" 2009, No. 3.
 11. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.
 12. Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2571.
 13. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2005, nr 164, poz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu