BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola e-administracji w gospodarce opartej na wiedzy
The Role E-government in the Knowledge Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 519-527, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Gospodarka, e-administracja, Wiedza
Economy, e-government, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaakcentowano, że dostęp do usług publicznych przy wykorzystaniu technik przesyłu informacji jest niezbędny dla funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy. Jest to element konieczny dla sprawności rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Obecnie rozwijające się technologie informatyczne pozwalają na tworzenie nowych sposobów projektowania organizacji i nowych struktur organizacyjnych, a zwłaszcza sieciowych, moŜliwość zaistnienia i funkcjonowania w globalnej gospodarce.Właściwie teraz barierą nie jest juŜ ani zakres, ani tempo przekazywania informacji, ze względu na stosowane techniki i technologie, ale przede wszystkim zdolność do sensownego wykorzystania tych możliwości. (abstrakt oryginalny)

The paper shows that access to public services by using information technologies is necessary for knowledge based economy. This is important for efficient information society development. Currently developing information technologies make it possible to create new ways design organizations and new organizational structures, especially network ones; come into being and function in global economy. Actually neither the scope nor the pace of information transmission is a barrier now, due to the techniques and technologies applied, but above all the ability to use these opportunities in a reasonable way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Gregor, M. Stawiszyński, E-commerce, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 24.
  2. Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C. Olszak, E. Ziemba, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 32.
  3. A. Wallis, Rola technologii informacyjnych w rozwoju zmian organizacyjnych, form i metod zarządzania przedsiębiorstwem. Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łacińska, Olsztyn 2003, s. 454.
  4. E. Jantoń-Drozdowska, Budowanie gospodarki opartej na wiedzy jako element strategii Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 415.
  5. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2004, s. 16.
  6. Dziury w sieci, "Newsweek" z 21 września 2009 r.
  7. E-państwo zwiększa zainteresowanie Internetem, "Gazeta Prawna" z 18 czerwca 2009 r.
  8. E-government, "Siemens Newsletter" 2004, nr 10.
  9. A.M. Wilk, II Konferencja Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, "Przegląd Telekomunikacyjny" 2001, nr 8-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu