BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński), Auguściak Izabela (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Tytuł
Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie szczecińskiego towarzystwa budownictwa społecznego
The Social Aspect in the Marketing Activities of Organization on the Example of Szczecin Society of Social Housing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 721-732, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Budownictwo społeczne, Marketing
Social construction, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono ideę marketingu społecznego w odniesieniu do rynku budownictwa na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Celem przeprowadzonych rozważań jest analiza działań marketingowych Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w aspekcie społecznym. W analizie wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych wśród klientów STBS metodą wywiadu osobistego. Na tej podstawie sformułowano wnioski,wskazujące na konieczność opracowania koncepcji marketingu społecznego w STBS.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the concept of social marketing in relation to the construction market on the example of Szczecin Social Construction. The aim of the considerations is the analysis of marketing activities of Szczecin Social Construction in the social aspect. The analysis uses the results of the survey conducted among customers STBS by personal interview. On this basis, the conclusions were made, indicating the need to develop the concept of social marketing in STBS.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 25.
  2. M. Daszkowska, Tożsamość w usługach, "Marketing w Praktyce" 1996, nr 3.
  3. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 598.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu