BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński), Kosowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola rynku newconnect we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
The Importance of Newconnect in Supporting Innovation in Polish Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 198-206, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Rynek NewConnect, Innowacje, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo innowacyjne
NewConnect market, Innovations, Enterprises, Innovative enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Termin "innowacja" charakteryzuje się szerokim zakresem pojęciowym oraz brakiem precyzyjnej definicji. Innowacja przybierać może różne formy, nie ogranicza się tylko do: wprowadzania do produkcji nowych wyrobów lub potocznie rozumianej wynalazczości. Innowacja to również m.in.: doskonalenie dotychczas istniejących produktów, wprowadzenie nowej lub udoskonalenie technologii produkcji, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupu, otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowych surowców lub wprowadzenie zmian w organizacji produkcji. Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, bez względu na zastosowany miernik innowacyjności, jest na tle 15 krajów tzw. starej Unii Europejskiej niski. Biorąc pod uwagę wskaźnik wprowadzanych innowacji produktowych i procesowych wynoszący 28%, Polska zajmuje 23. miejsce wśród krajów UE, analizując wskaźnik nowych produktów wynoszący 4,6%, Polska plasuje się na 22. pozycji z 27 państw. Dowodem są także inne statystyki Eurostatu, według których w Polsce zaledwie 28% przedsiębiorstw w latach 2006-2008 wprowadziło innowacje, podczas gdy średnia Unii Europejskiej to 52%. Większość innowacji wprowadzanych przez polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to inwestycje w nowe maszyny i urządzenia (62% ankietowanych przedsiębiorstw), wprowadzanie nowatorskich wyrobów i usług (48% respondentów), natomiast 30% badanych pozyskuje nowe rynki, a zaledwie 25% poszukuje nowych rozwiązań technologicznych. Innowacyjność w przedsiębiorstwach, nie tylko w Polsce, jest silnie skorelowana z wielkością firmy mierzoną wielkością zatrudnienia. Przedsiębiorstwa małe i średnie bardzo rzadko wprowadzają innowacje produktowe czy procesowe. Przyczyny niskiej innowacyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej to: - uprzedmiotowiony charakter czynników innowacyjnych (źródłem innowacji są głównie maszyny i urządzenia, nie licencje, patenty, zasoby organizacyjne); - niewielkie nakłady polskich przedsiębiorstw na badania, co skutkuje niewielkim poziomem zakumulowanej wiedzy pochodzącej z badań naukowych; - koncentracja polskich przedsiębiorstw na innowacjach uzupełniających powstałych za granicą; - ograniczone możliwości finansowania innowacji (bariera kosztowa), niewielkie nakłady na badania i rozwój mierzone jako procent PKB.(abstrakt oryginalny)

Alternative markets in Europe are being founded as markets for small and medium, innovative companies. Thanks the easier procedure and low costs this sector has an access to financing from equity market. Polish alternative market NewConnect supports as well listed companies through their promotion. The article discusses the importance of NewConnect in creation and supporting innovation in polish companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W literaturze przedmiotu wyróżnianych jest wiele klasyfikacji innowacji: produktowe i procesowe, rozszerzające i radykalne oraz technologiczne, marketingowe, organizacyjne, finansowe. Szerzej w: A. Wziątek-Kubiak, E. Balcerowicz, Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE, Warszawa 2009.
  2. A. Błaszczak, Małe szanse na polski Microsoft, "Rzeczpospolita" 22.11.2010, s. B 5.
  3. M. Al-Kaber, Cechy współczesnego rynku kapitałowego a polski rynek papierów wartościowych, "Bank i Kredyt", 2001 nr 6, s. 34-42.
  4. W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Innowacje finansowe - nowa rzeczywistość polskiego rynku kapitałowego, "Bank i Kredyt", 1997 nr 11, s. 72.
  5. Globalization and Canada's Financial Markets, Ottawa 1989 Supply and Services Canada, s. 32, za: M. Al-Kaber, op. cit., s. 41.
  6. Almanach rynku alternatywnego NewConnect 2010, Warszawa 2010, s. 27.
  7. AIM 15th anniversary factsheet, www.londonstockexchange,com, z dnia 30.11.2010 r.
  8. E. Smyrgała, Polski przedsiębiorca: handlarz-domokrążca, E-biuletyn NewConnect 16/2010, GPW w Warszawie.
  9. Raport z badania innowacyjności emitentów na rynku NewConnect, Warszawa 2009 r., www.newconnect.pl z dnia 20.11.2010 r., s. 11.
  10. D. Atroszczak, G.T. Frąckowiak, Powołanie indeksu NC Life Science, E-Biuletyn New-Connect nr 18/2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu