BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Bancassurance na tle kanałów dystrybucji ubezpieczeń w sektorze małych I średnich przedsiębiorstw
Bancassurance Against Insurance Distribution Channels in Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 217-225, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Dystrybucja, Ubezpieczenia, Przedsiębiorstwo, Dystrybucja ubezpieczeń
Distribution, Insurances, Enterprises, Insurance distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku prężnie działającej konkurencji wzrasta rola i znaczenie narzędzi, które umożliwiają przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym wyróżnienie się na rynku oraz przezwyciężenie ograniczeń wynikających z działań innych podmiotów. Z uwagi na niematerialność usług ubezpieczeniowych, częściową symultaniczność procesów produkcji oraz konsumpcji tychże usług oraz niską świadomość ubezpieczeniową ich nabywców i użytkowników, podstawowymi narzędziami, przy pomocy których zakłady ubezpieczeń mogą uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku, są kanały dystrybucji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to describe the position and importance of bancassurance as a insurance distribution channel in small and medium sized enterprises in Poland. The first part of the paper presents kinds of distribution channels in processing insurance services. Afterwards the essence of bancasurance was described and considered by the point of view of polish SMEs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kufel-Siemińska, Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 7.
  2. E. Kucka, Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 111.
  3. K. Rodek, J. Visan, Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext, Warszawa 1997, s. 225.
  4. A. Payne, Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 185.
  5. P. Gołąb, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w Unii Europejskiej, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Poltext 2002, s. 190.
  6. B. Nowotarska-Romaniak, System dystrybucji jako istotny element w funkcjonowaniu polskich firm ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 3-4, s. 39.
  7. B. Nowotarska-Romaniak, Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003, s. 116.
  8. B. Nowotarska-Romaniak, Marketing usług ubezpieczeniowych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996, s. 75.
  9. J. Handschke, J. Monkiewicz, Ubezpieczenia - podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 348.
  10. J. W. Przybytniowski, Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 130.
  11. Sektor MŚP to ponad 99% ogółu przedsiębiorstw, zapewniający zatrudnienie 70% pracowników oraz wytwarzający niemal 50% PKB; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009.
  12. Według danych KNF za rok 2008 prawie 60% składki przypisanej brutto w Dziale I oraz 40% składki przypisanej brutto Działu II wniosły przedsiębiorstwa; D. Gajda, T. Jurkiewicz, Ubezpieczenia w sektorze MŚP w latach 2007-2010 (wyniki badań ankietowych), "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2010, nr 2, s. 19.
  13. Analizowany w artykule materiał empiryczny pochodzi z raportu D. Gajdy, T. Jurkiewicza Ubezpieczenia w sektorze MŚP w latach 2007-2010 (wyniki badań ankietowych) opublikowanego na łamach "Wiadomości Ubezpieczeniowych" nr 2 z 2010. Podstawę do wnioskowania stanowi tabela zamieszczona na s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu