BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój e-commerce w obszarze polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych
E-commerce Development in the Polish Economic Insurance Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 267-277, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Ubezpieczenia gospodarcze, Rynek ubezpieczeniowy
e-commerce, Business insurance, Insurance market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowymi celami artykułu jest przedstawienie sposobów angażowania się firm sektora ubezpieczeń gospodarczych Polsce w działalność e-commerce, dokonanie oceny istniejącej sytuacji w tym względzie oraz zaproponowanie koncepcji wdrażania i rozwijania handlu elektronicznego przez firmy ubezpieczeniowe funkcjonujące na rynku polskim, możliwie najpełniej uwzględniającej wymagania rynku i sprzyjającej uzyskiwaniu pozytywnych efektów z tym związanych. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is describing the basic ways of Polish insurance companies' engagement in e-commerce; evaluating the existing situations regarding this matter; and proposing a concept of e-commerce implementation and development by insurance companies functioning on Polish market with the best possible fulfillment of market requirements and conducive to obtaining the positive effects of it.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Usługi w teorii ekonomii, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,s.36
  2. B. F. Kubiak, Strategia informatyzacji współczesnej organizacji, Wyd. Akwila, Gdańsk 2003, s. 42).
  3. M. Kaczała, E-biznes w zakładach ubezpieczeń działających na rynku polskim - wyniki badań, w: Znaczenie Internetu dla zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku, Materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego, Katedra Ubezpieczeń AE w Poznaniu, Poznań 18 maj 2004
  4. J. Handschke, M. Kaczała, Badania empiryczne - wykorzystanie Internetu w zakładach ubezpieczeń w Polsce: Założenia badań, w: Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji, red. J. Handschke, Katedra Ubezpieczeń AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 176-177)
  5. W. Grzywacz, Polityka społeczno-gospodarcza, PTE Oeconomicus, Szczecin 2003, s. 61
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu