BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych
Special Dividends as a Form Of Inverstment Payment in Small and Medium Sized Capital Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 244-254, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Dywidenda, Płatność, Przedsiębiorstwo, Wykup akcji własnych
Dividend, Payment, Enterprises, Stock buyback
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ewolucja polityki dywidend w przedsiębiorstwach zmierza do coraz głębszego różnicowania narzędzi wypłat inwestorskich, a klasyczna jednoinstrumentowa polityka dywidend jest wypierana przez nowoczesną wieloinstrumentalną politykę płatności spółki wobec inwestorów. Alternatywne instrumenty tej polityki coraz częściej uzupełniają bądź nawet zastępują wypłaty regularnych, okresowych dywidend. Pozwala to na kreowanie i realizowanie bardziej efektywnej i elastycznej polityki płatności w spółkach kapitałowych. Jednym z ważnych instrumentów płatności wobec inwestorów pozostaje dywidenda specjalna (specially designated dividend, SDD). Pomimo zmiany charakteru i funkcji tego instrumentu w ostatnich kilkudziesięciu latach, jego liczne zalety zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla inwestorów  spowodowały, że nie został on wyparty przez inne finansowe narzędzia relacji inwestorskich (na przykład przez wykup akcji własnych) i wciąż stanowi kluczowe narzędzie szeroko rozumianej polityki dywidend. Dywidendy specjalne mogą być interesującym instrumentem także dla mniejszych podmiotów gospodarczych, gdyż ich specyfika (prawna i ekonomiczna) powoduje, że inne instrumenty, na przykład dywidendy akcyjne czy wykup akcji własnych, mogą być dla takich spółek znacznie mniej efektywne. Artykuł charakteryzuje dywidendy specjalne jako jeden z podstawowych instrumentów wypłat inwestorskich przedsiębiorstw i analizuje jego znaczenie, ze szczególnym uwzględnieniem jego wykorzystywania w średnich i małych spółkach kapitałowych. W artykule przedstawiono podstawowe zalety tego instrumentu dla praktyki zarządzania dywidendą w mniejszych spółkach, zanalizowano także podstawowe różnice pomiędzy dywidendą specjalną a innymi narzędziami polityki dywidend.(abstrakt oryginalny)

Article characterizes special dividends, as one of the main instruments of investor's payments in companies and examines its importance, with particular emphasis on its use in medium and small sized enterprises. The article presents the main advantages of this instrument for the practice of dividend management in smaller companies and also analyzes the main differences between the special dividends, and other dividendpolicy tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H.K. Baker, T.K. Mukherjee, G.E. Powell, Distributing Excess Cash: The Role of Specially Designated Dividends, "Financial Services Review" 14 (2005), s. 111-131.
  2. H. DeAngelo, L. DeAngelo, D.J. Skinner., Payout policy in the 21st century, "Journal of Financial Economics" Vol. 57, Wrzesień 2000, s. 309-354.
  3. S. Zarębski, Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych, Zeszyty Naukowe US, Mikrofirma 2010, Szczecin 2010, s. 234.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu